Aktuelt

Søk etter artikkel
22.09.2020

Bli med på Erasmus+-uken for grunnopplæringen 2020

Velkommen til digital Erasmus-uke 12. – 16. oktober. For alle som deltar på Erasmus-prosjekter innen skole, barnehage, fag- og yrkesopplæring samt voksnes læring. Deltar du ikke, men er nysgjerrig? Velkommen til deg også. 
 

Les artikkelen
10.09.2020

Digital konferanse om internasjonalt samarbeid

Frå 14. til 16. oktober kan du velja i meir enn 50 digitale sesjonar om internasjonalisering av utdanning, arrangert av EAIE. 

Les artikkelen
08.09.2020

Flere prestisjefylte tildelinger til norske institusjoner

– Det er gledelig å se at norske institusjoner stadig gjør det bedre i konkurransen på europeisk nivå, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen. 

Les artikkelen
27.07.2020

Ekstra utlysning til strategiske partnerskap i Erasmus+

I forbindelse med Covid 19-pandemien lyser Europakommisjonen ut ekstra midler innen tiltaket strategiske partnerskap. Norske utdanningsaktører kan søke støtte gjennom Diku. Søknadsfrist: 29. oktober 2020, klokken 12.

Les artikkelen
09.07.2020

Tre norske høyere utdanningsinstitusjoner mottar prestisjetung EU-støtte

UiO, NHH og NTNU har fått innvilget sine søknader i tiltaket Europeiske universiteter. Sammen med europeiske samarbeidspartnere skal de utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

Les artikkelen
15.06.2020

Gjør deg klar for nye Erasmus+

Når det nye Erasmus-programmet lanseres i 2021 vil det være større, bredere og åpne opp for flere muligheter enn dagens program. – Det er muligheter aktørene i utdanningssektoren bør benytte seg av, mener fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i Diku, Vidar Pedersen.   

Les artikkelen
07.05.2020

Internasjonalt samarbeid viktigere enn noen gang

Norges deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og utdanning lønner seg. – Vi henter mye penger hjem fra Horisont 2020, og stadig flere unge får internasjonal erfaring gjennom Erasmus+, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.  

Les artikkelen
06.05.2020

– EU-deltakelse helt avgjørende

– Det er helt avgjørende for norske bedrifter at vi deltar fullt ut i Horisont Europa, i Digital Europe og i Erasmus+, og gjerne flere av EUs forskningsprogrammer, sier direktør for politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Les artikkelen
06.05.2020

Hvordan lykkes med synergier mellom utdanning, forskning og innovasjon?

– Vi må samarbeide enda tettere, mener Forskningsrådets administrerende direktør, John-Arne Røttingen. – Helt enig, sier Diku-direktør Harald Nybølet.  

Les artikkelen
03.05.2020

Betydningen av EUs rammeprogrammer - lansering av Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020

Norges deltakelse i de europeiske utdannings- og forskningsprogrammene er tema når Diku i samarbeid med Kunnskapsdepartementet lanserer Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020. 

Les artikkelen
27.03.2020

Koronasituasjonen og Dikus tjenester

Diku har samlet informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker pågående prosjekter som vi finansierer, arrangementer i regi av Diku, søknadsfrister o.l. 

Les artikkelen
04.02.2020

Utsatt søknadsfrist for Erasmus+

På grunn av tekniske problemer med søknadsskjemaet har EU-kommisjonen besluttet å utsette fristen for de første Erasmus+-utlysningene. 

Les artikkelen
30.01.2020

Brexit - hva skjer?

Siste oppdatering: Storbritannias utmeldingsavtale med EU er godkjent av Europaparlamentet. Det betyr at Storbritannia vil delta på vanlig måte i Erasmus+-programmet ut programperioden.  

Les artikkelen
17.01.2020

Unik kartlegging av innovative undervisningsopplegg

Høsten 2017 fikk prosjektet PECK to millioner kroner til å kartlegge og utvikle innovative arbeidsformer i naturfag, matematikk og morsmål. Resultatet er en bok full av inspirasjon til konkrete og praktiske undervisnings-opplegg. 

Les artikkelen
16.12.2019

Få hjelp til din Erasmus+-søknad

Planlegger du en mobilitets- eller partnerskapssøknad? Å delta på Dikus søkerseminar kan føre til at akkurat din søknad kommer gjennom nåløyet. 

Les artikkelen
21.11.2019

Erasmus+ styrker kvaliteten i norsk utdanning

Deltakelsen i Erasmus+ har vært viktig for Norge. Programmet styrker kvaliteten i norsk utdanning på alle nivå, og har økt norsk konkurranseevne og innovasjonskapasitet. 

Les artikkelen
19.11.2019

Erasmus+: Mer enn 30 milliarder kroner i potten for 2020

Nå kan du søke om midler fra Erasmus+ for 2020. Mer enn 30 milliarder kroner ligger i potten, en økning på 12 prosent fra 2019. Les mer om alle mulighetene i Erasmus+ her.  

Les artikkelen
18.09.2019

Verdens første sykkelsti-utdanning

Fagskolen Tinius Olsen er første fagskole som har gått til topps i internasjonal konkurranse om å få Erasmus-midler til et europeisk samarbeidsprosjekt. Nå utvikler fagskolen en utdanning for bærekraftig bygging av terrengsykkelstier.

Les artikkelen
09.08.2019

Norsk bedrift nådde helt til topps i europeisk konkurranse

For første gang er det en norsk bedrift som skal koordinere et prosjekt i prestisjeprogrammet Erasmus+ Kunnskapsallianser. Programmet skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidslivet.

Les artikkelen
26.06.2019

Bidrar til kvalitet, innovasjon og relevans i høyere utdanning

En fersk studie fra Europakommisjonen viser at samarbeidsprosjekter i Erasmus+ bidrar til relevans, kvalitet og nytenkning i europeisk høyere utdanning.

– Disse funnene stemmer overens med vår erfaring, sier prosjektkoordinator for den foreløpig eneste norskkoordinerte kunnskapsalliansen, Erlend Alfnes fra NTNU.

Les artikkelen
Vis mer