Hopp til hovedinnhold

Vil du jobbe med Erasmus+ som fagperson?

Publisert: 13. desember 2023

Vi trenger flere fagpersoner som har lyst til å vurdere søknader og sluttrapporter. Har du erfaring fra barnehage, skole, fag- og yrkesopplæring eller voksnes læring? Da er du velkommen til å sende oss en enkel søknad.

Vi søker eksterne fagpersoner som kan bistå med evaluering av søknader og rapporter til Erasmus+-programmet.

Utlysningen gjelder for Erasmus+ småskalapartnerskap og samarbeidspartnerskap.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser etter fagpersoner med følgende kvalifikasjoner:

  • Kompetanse og/eller erfaring fra på barnehage, skole/grunnopplæring, fag- og yrkesopplæring, og/eller voksenopplæring
  • Gode lese- og skriveferdigheter på både norsk og engelsk
  • God kunnskap om ett eller flere av temaene som er prioritert i Erasmus+-programmene (se Erasmus+ Programme Guide)
  • Kjennskap til Erasmus+ og/eller andre typer internasjonale samarbeidsprogram er en fordel

Se våre nettsider for mer informasjon om Erasmus+ programmet eller kontakt oss via e-post på erasmuspluss@hkdir.no .

Godkjente fagpersoner må kunne delta på opplæring 20-21. mars 2024 i Bergen. Utgifter vil bli dekket.

Vilkår

Fagpersoner vil motta vederlag etter faste satser for tidsbruk medgått for å gjøre seg kjent med relevante programdokumenter og deltagelse på eventuelle introduksjonsseminar e.l., samt en fast sats per vurdert søknad basert på gjennomsnittlig tidsbruk per søknad. Vederlagssatsene følger de gjeldende satser for komitéarbeid i Statens personalhåndbok.

Fagpersoner som engasjeres av HK-dir, vil motta særskilte forespørsler om assistanse i god tid før evalueringsarbeidet skal påbegynnes. Slike forespørsler vil spesifisere antall søknader som det er ønskelig at evalueres, samt relevante frister og vederlagssatser. Alt evalueringsarbeid skjer ved bruk av Europakommisjonens nettbaserte søknads- og evalueringssystem.

For mer informasjon om hvilke vilkår som gjelder for eksterne fagpersoner, herunder krav til habilitet, konfidensialitet og offentlighet, ta kontakt med HK-dir.

Godkjente fagpersoner vil kunne bli forespurt om å gjennomføre evalueringer på vegne av HK-dir. HK-dir vil kontakte godkjente fagpersoner etter behov.

Slik søker du

En søknad om å bli ekstern fagperson for Erasmus+ må inneholde informasjon om hva som er din erfaring og hvilken kompetanse du har. Vi ønsker også en CV til søknaden din.

Søknaden skrives og sendes i vårt elektroniske søknadsskjema i Espresso. Følg denne lenken for å logge deg inn i Espresso. Dersom du ikke har en brukerkonto i Espresso, kan du enkelt opprette en konto ved å klikke på Registrer ny bruker.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 18.01.2024. Søkere vil få beskjed om de blir godkjent som fagperson innen 19.februar 2024.