Hopp til hovedinnhold

Erasmus+

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro i perioden 2021-2027.

Høyere utdanning og forskning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere utdanning og forskning.

Barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med høyere yrkesfaglig utdanning.

Voksenopplæring

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber med voksenopplæring.

Idrett

Her finner du informasjon, ressurser og verktøy for deg som jobber innen idrettssektoren.

For ungdom og ungdomsarbeidere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+ ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.