Hopp til hovedinnhold

For ungdom og ungdomsarbeidere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+ ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

Sist oppdatert : 13. oktober 2023

Vi støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

I 2023 har vi ca. 62 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

Støtteordninger

Er du mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom? Søk støtte til ditt prosjekt.

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, uformelle ungdomsgrupper og sosialt ansvarlige virksomheter er blant de som kan søke om støtte fra Erasmus+ ungdom. Sjekk hver enkelt prosjekttype for nærmere informasjon.

DiscoverEU

Er du 18 eller blir du 18 i år? Da kan du bli med i trekningen om en gratisbillett for å reise med tog gjennom Europa i opptil en måned. Konkurransen arrangeres to ganger i året, og du kan velge om du ønsker deg billetter til å reise alene, eller om du vil reise sammen med vennene dine. Hvis du vinner togbilletter, kan du reise mellom 1 og 30 dager til så mange land du vil. Du må ha fylt 18 den dagen reisen starter.

Du som jobber med ungdom i en organisasjon, kommunal eller fylkeskommunal institusjon, skole e.l. kan også søke om å få ta med ungdommer på interrail via DiscoverEU. Da søker du prosjektstøtte fra oss i Bufdir.

Gruppeutveksling

Er dere en gruppe eller organisasjon med unge mellom 13 og 30 år? Besøk eller få besøk av en eller flere ungdomsgrupper fra Europa eller land som grenser til Europa. Prosjekter som er direkte knyttet til skole og utdanning kan ikke få støtte.

Frivillige organisasjoner, offentlige ungdomstiltak og uformelle ungdomsgrupper er hovedmålgruppe, og ikke-formell læring skal være i fokus.

Opplæring for ungdomsarbeidere

Jobber organisasjonen din med ungdom? Gi ungdomsarbeiderne mer kunnskap gjennom kurs og andre opplæringsaktiviteter. Søk om støtte til å arrangere studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter.

Ungdomsstyrte prosjekter

Er du ung og vil gjøre en forskjell? Søk om penger til å gjennomføre ditt prosjekt. Det kan være en kampanje, workshop, møter eller seminar.

Små samarbeidsprosjekter

Små samarbeidsprosjekter gir spennende muligheter til grasrotorganisasjoner og nykommere i programmet. Disse prosjektene skal styrke kvaliteten på arbeidet, øke kapasiteten til å jobbe internasjonalt, føre til bedre praksis og utvikle nettverk.

Store samarbeidsprosjekter

Gjennom store samarbeidsprosjekter kan du få støtte til langvarig samarbeid som bidrar til å utvikle noe nytt eller dele gode ideer på ungdomsfeltet.

Kurs

Har du som ungdomsarbeider et behov for å øke kompetansen din, enten innenfor et spesifikt tema eller om mulighetene som finnes i Erasmus+? ? Eller ønsker du å møte potensielle partnere til fremtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på en av våre aktiviteter. Det kan være kurs, seminar, studieturer, konferanser og lignende.

De som får plass på kurset får dekket reise-, opphold- og kursutgifter mot en egenandel på 500 kr.

Ressurser

Youth Wiki er et europeisk nettverk som samler inn og sprer informasjon om ungdomspolitisk satsning i Europa.

Aktuelt fra Erasmus+ ungdom