Hopp til hovedinnhold

340 millioner kroner til norske aktører i Erasmus+

Publisert: 24. november 2021

Utlysningene i Erasmus+-programmet for 2022 er klare. – Store muligheter for norske utdanningsaktører.

Mann smiler mot kamera med armene i kryss. Står utendørs.

Sveinung Skule er direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Onsdag 24. november offentliggjorde Europakommisjonen utlysningene i Erasmus+-programmet for 2022. Totalbudsjettet er på 3,9 milliarder euro, tilsvarende ca. 39 milliarder kroner.

Av disse skal Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse dele ut 340 millioner kroner til norske søkere. Det er en budsjettøkning på hele 73 millioner kroner fra fjoråret.

– Det er svært gledelig at Europakommisjonen har økt budsjettet så mye. Det betyr nye muligheter til strategisk bruk av programmet, og vi håper at dette også vil gjenspeile seg i søkertallene. Vi har store ambisjoner for norsk deltakelse, og håper å fortsette den gode utviklingen fra forrige programperiode, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule.

Inkludering, digitalisering og bærekraft

Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet. Inkludering, digitalisering og bærekraft er overordnede prioriteringer som skal prege aktivitetene i perioden 2021-2027.

– I årets utlysning ser vi at tiltakene rettet mot samarbeid med land i andre verdensdeler, som global mobilitet og kapasitetsbygging, er tilbake og dermed byr programmet på enda flere muligheter, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Det er også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere og senke terskelen for å delta. I årets utlysning forenkles blant annet administreringen av samarbeidspartnerskap.

– Inkludering er et av nøkkelordene i denne programperioden. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+, sier Pedersen.

Tiltaket Europeiske universiteter er ikke med i denne utlysningen, men det kommer en egen utlysning for dette tiltaket i slutten av november eller begynnelsen av desember.