Hopp til hovedinnhold

UiB er årets Erasmusinstitusjon 2023

Publisert: 29. november 2023

Universitetet i Bergen får heder for sitt strategiske arbeid med Erasmus+-programmet og kåres til årets Erasmusinstitusjon 2023.

Tre personer på en scene.

Fra venstre prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, Jon Gunnar Mølstre Simones og Emilie Ski Haugen ved HK-dir.

–Jeg ønsker å rette en stor takk til Erasmus+-laget på UiB. Denne prisen er et bevis på laginnsatsen som involverer folk på tvers av institusjonen, både administrasjon og fagmiljø, institutt, fakultet, fellesadministrasjonen og ledelsen, sier prorektor Pinar Heggernes, som mottok prisen på vegne av universitetet.

–Vi setter stor pris på at HK-diranerkjenner vår innsats gjennom mange år. Som et internasjonalt universitet har Erasmus+ alltid vært viktig for UiB. Gjennom strategien til universitetet har vi trappet opp våre ambisjoner også for prosjekter, og det er svært hyggelig å se at det gir resultater, legger hun til.

Skal komme studentene til gode

Prisen ble delt ut for 10. gang under Erasmusseminaret for høyere utdanning 2023. Prisvinneren får 10 000 kroner, midler som skal komme studentene til gode.

–UiB har vist positiv utvikling i bruken av Erasmus+ de siste årene, og universitetet arbeider strategisk og effektivt med programmet. Med tydelige ambisjoner for internasjonalisering – forankret i sine strategier – understreker UiB sitt store engasjement gjennom imponerende tall for innkommende og utreisende mobilitet, og en økning i samarbeidsprosjekter over hele verden, fra Spania til Finland, og fra Jordan til Jamaica, sier avdelingsleder Jon Gunnar Mølstre Simonsen i HK-dir. 

Tilbyr ny grad

I sin begrunnelse skriver HK-dirvidere:

«Universitetet i Bergen har en lang og sterk tradisjon for internasjonalisering og europeisk og globalt samarbeid.UiB har utmerket seg i de tverrgående prioriteringene i Erasmus+, blant annet med bærekraftperspektiver i samarbeidspartnerskap og sentraliserte Erasmus+-prosjekt. Som et eksempel på dette vil UiB, sammen med ti partnere fra ulike EU-land, tilby den nye Erasmus Mundus-graden International Master of Science in Marine Biological Resources, der bærekraftig marin økologi er et av fokusområdene.» 

Forbilde innen digitalisering

Universitetet i Bergen har også gjort betydelige fremskritt med digitalisering.

–De har aktiv deltakelse i sentrale digitaliseringsprosjekter og har blitt anerkjent som en av to norske Erasmus Without Paper champions. Disse institusjonene fungerer som synlige forbilder på EU-nivå, inspirerer andre til å følge etter og viser de positive effektene av den digitale transformasjonen i Erasmus+, sier Simonsen.
 
I begrunnelsen trekker HK-dir også frem UiBs innsats for å utvikle høyere utdanning og forskning gjennom europeisk samarbeid, noe som viser seg tydelig når universitetet nå er blitt det nyeste medlemmet av CHARM-EU-alliansen. På den måten er UiB igjen en deltaker i satsingen på å utvikle Europeiske universiteter, som skal styrke kvalitet, attraktivitet, nyskaping, samfunnsansvar og konkurranseevnen i høyere utdanning i Europa. UiBs engasjement og påvirkning på politikkutvikling på europeisk nivå styrkes også gjennom deres langsiktige og strategiske arbeid ved universitetets Brussel-kontor, som ble etablert allerede i 2015. 

Vi gratulerer!