Hopp til hovedinnhold

EUs sanksjoner mot Ungarn: Konsekvenser for Erasmus+-prosjekter

Publisert: 17. januar 2023

EU har innført sanksjoner mot Ungarn. Det betyr blant annet at en rekke ungarske institusjoner er blokkert fra å motta midler gjennom Erasmus+.

Mann i halvprofil ser i kamera.

I alt 32 institusjoner står på listen over institusjoner som ikke lenger kan motta midler fra Erasmus+, blant dem 21 universiteter. Grunnen er at de er eid av stiftelser som EU mener ikke sikrer uavhengighet i tilstrekkelig grad.

Norske studenter kan reise til Ungarn

– For det første er det viktig å si at tiltakene ikke har tilbakevirkende kraft. Prosjekt som er igangsatt med ungarske partnere allerede, kan gå videre som planlagt. I tillegg kan norske studenter og ansatte fortsatt reise på utveksling til Ungarn, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Derimot vil ikke ungarske studenter og ansatte fra de aktuelle institusjonene kunne motta Erasmus+-stipend for å reise ut finansiert av 2023-midler.

– Inkludér minst fire deltakere

Ungarske institusjoner som står på lista, kan heller ikke være partnere i samarbeidsprosjekt for 2023-utlysningen. Det er likevel viktig å understreke at beslutningen som er tatt, gjelder inntil videre og vil endres dersom Ungarn innfører tiltak som gjør at EUs innvendinger faller bort. Derfor vil ingen avgjørelse om eventuell eksklusjon av ungarske institusjoner bli tatt før på tildelingstidspunktet for årets utlysninger i mai/juni.

– Dersom man planlegger en søknad med en ungarsk partner som står på lista, må vi sterkt oppfordre til å inkludere minst fire deltakere i partnerskapet, slik at man vil oppfylle minimumskravet uansett hva som skjer med den ungarske partneren, sier Pedersen.

Ungarske institusjoner som ikke står på lista, rammes ikke av sanksjonene.