Hopp til hovedinnhold

Her skal alle barnehager og skoler ha et internasjonalt prosjekt

Publisert: 13. januar 2023

Hvordan få til strategisk bruk av internasjonalt utdanningssamarbeid? Kommunalsjef Hildegunn Pedersen i Sula kommune har to råd for å lykkes.

Kvinne i forgrunnen smiler til kamera. I bakgrunnen står fire kvinner og én mann.

– Som barnehage- og skoleeier tenker jeg det er to ting som må til for å lykkes med internasjonalt utdanningssamarbeid. Det ene er at det er forankret i kommunens styringsdokumenter. Det andre er at du kobler det til det utviklingsarbeidet som allerede er i gang i skoler og barnehager.

Og kommunalsjefen i Sula har lagt sin egen list høyt:

– Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal ha et internasjonalt prosjekt.

Vil ha med flere kommuner

I Sula er de allerede på vei mot målet. De er nemlig én av fem kommuner som har deltatt på kurset Pilotordning for økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren i regi av HK-dir.

Pilotordningen hadde som mål å styrke kommunenes kunnskap om og evne til å arbeide strategisk med internasjonalisering innenfor opplæring og utdanning.

– Vi ser at det er et stort potensial for økt deltakelse fra kommunesektoren i programmer som Erasmus+ og Nordplus. Dette kurset er et ledd i vår økte satsing overfor kommunesektoren, sier seksjonsleder i HK-dir, Kristin Amundsen.

Nå er det mulighet for nye kommuner å bli med på kurset. NY søknadsfrist er 8. mars 2023.

Det er også et utdanningspolitisk mål at flere kommuner bruker internasjonale utdanningsprogram aktivt som et virkemiddel for økt kvalitet og måloppnåelse.

– Det er tydelig samsvar mellom prioriteringene i norsk, nordisk og europeisk utdanningspolitikk. Vi har derfor høye ambisjoner om norsk deltakelse i internasjonalt utdanningssamarbeid. For å nå målene er det viktig å få flere kommuner med på laget, sier seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, Lene Oftedal.

Handler om kunnskap

Fra Sula har kommunalsjefen hatt med seg en prosjektgruppe bestående av representanter fra både faglig og administrativ ledelse.

– Vi har spurt oss selv om hvorfor ikke flere kommuner er med. Svaret er vel at vi ikke har den samme riggen eller ressursene som for eksempel fylkeskommunene har. Men det handler også mye om kunnskap, og derfor har dette kurset vært veldig nyttig for oss, sier Hildegunn Pedersen og legger til:

– Internasjonalt samarbeid må være en naturlig del av det vi allerede gjør. Derfor er det viktig å få strukturene på plass først. For oss betyr det helt konkret at vi må bake det inn i vår strategiske kultur- og oppvekstplan. Det har vi fått anledning til å jobbe med i løpet av kurset.

Godt, faglig opplegg

I tillegg til Sula, har Lillestrøm, Asker, Elverum og Stranda kommune deltatt på det ettårige, samlingsbaserte kursopplegget.

– Det har vært et godt, faglig opplegg gjennom alle samlingene. Vi har ikke følt at vi har vært med på en pilot, men heller på et godt planlagt opplegg som har gitt oss mye, sier kommunalsjef Kirsti Aandstad Hettasch i Lillestrøm kommune.

Fire kvinner smiler til kamera

Ønsker du å finne ut hvordan din kommune kan jobbe strategisk med internasjonalt utdanningssamarbeid? Ta kontakt med oss i HK-dir.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00