Hopp til hovedinnhold

Skal løfte elevers leseferdigheter gjennom internasjonalt samarbeid

Publisert: 26. februar 2024

Kan en spillplattform drevet av kunstig intelligens bidra til økt motivasjon for lesing?

En lærer og en elev å hver sin side av en pult. Læreren holder opp en lapp og smiler.

Prosjektleder og førsteamanuensis i lesevitenskap ved UiS, Arild Michel Bakken, forsker på motiverende lese- og skriveopplæring.

Det skal Erasmus+-prosjektet AI Literacy Network in Primary Education (AILIT) forsøke å finne ut av. Kort fortalt skal prosjektet utvikle en digital plattform som gir elever i 1.-7. klasse mulighet til å skrive til hverandre på tvers av landegrenser.

– Målet er å forbedre motivasjonen og leseferdighetene til unge elever, sier førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS) og prosjektleder for AILIT, Arild Michel Bakken.

400 000 euro over tre år

Prosjektet har fått 400 000 euro fra Erasmus+ over tre år. Det er UiS som er koordinator for prosjektet, med partnere i Spania, Portugal, Nederland og Irland.

– Vi brukte den europeiske universitetsalliansen vi er med i, ECIU University, til å finne partnere. Alle universitetene som er med, har med seg en skole. På den måten sikrer vi at forskningen er praksisnær, sier Bakken.

Viktig utviklingsarbeid

I Norge er det Fjelltun skole utenfor Stavanger som er med i prosjektet.

– Vi visste ikke helt hva vi sa ja til da vi ble med, innrømmer rektor Gerd Næss Barka.

Men etter svake resultater på nasjonale prøver i lesing, var hun likevel ikke vanskelig å be da prosjektleder Bakken banket på klasseromsdøren.

– Vi er ikke en stor kommune med mye ressurser til utviklingsarbeid. Derfor er vi veldig takknemlige for å få lov til å være med i dette prosjektet. Det er viktig at en aktør fra universitets- og høyskolesektoren er med på å løfte utviklingsarbeidet i skolen, mener hun.

Skriver på tvers av landegrenser

Den digitale plattformen bruker elementer fra spillteknologi og kunstig intelligens, og gir barna mulighet til å skrive på tvers av landegrenser.

– Det er veldig gøy når du ser 6. klassinger som tidligere har slitt med motivasjonen, skrive brev til jevnaldrende elever i Spania, sier lærerne Lena Kristin Amdal Holmgren og Bente Fiskå.

De var blant dem som rakk opp hånden da rektor etterlyste interesserte til prosjektet. Det har de ikke angret på.

– Vi ser at det er en dalende interesse for skriving jo eldre elevene blir. Lesing og skriving henger tett sammen, og det å kunne bidra til en mer engasjerende lese- og skriveopplæring er veldig meningsfullt, sier de.

Fire personer står oppstilt på rekke, smiler til kamera.

Prosjektleder Arild Michel Bakken, rektor Gerd Næss Barka, lærerne Lena Kristin Amdal Holmgren og Bente Fiskå.

Et løft for både elever og lærere

Prosjektet startet med en workshop i Aveiro i Portugal, og skal følges opp med en ny samling i Dublin i februar 2024. Det at elev- og lærerstemmen har vært med fra starten, har vært viktig.

– Det er vi som står i klasserommet hver dag og har direkte kontakt med elevene. Vi opplever at våre innspill blir tatt på alvor og at vår stemme betyr noe. Vi er likeverdige parter i prosjektet, sier lærerne.

Rektor Gerd Næss Barka er enig.

– Det å bli med i prosjektet har vært et løft for både elever og lærere. Et internasjonalt samarbeid bringer nye aspekter til arbeidet og utfordrer tankesettet vårt. Det åpner verden, gir innsikt i praksis i andre land og gir oss tilgang til et verdifullt nettverk.

Jobber du innen barnehage, grunnskole og videregående opplæring? Sjekk dine muligheter for internasjonalt samarbeid i Erasmus+: Barnehage, grunnskole og videregående opplæring | HK-dir (erasmuspluss.no)

Umiddelbar effekt ute i skolene

Å skrive til en autentisk mottaker er kjent som en viktig motivasjonsfaktor i lese- og skriveopplæring. Ved Fjelltun startet elevene å skrive til sine spanske venner allerede før den digitale plattformen var ferdig utviklet.

– Vi fikk god kontakt med de andre lærerne i de andre landene under den første samlingen, og var utålmodige etter å komme i gang med et samarbeid. Derfor startet vi å brevveksle med en klasse i Spania. På den måten ga prosjektet en umiddelbar effekt ute i skolene, sier de.

Åpent tilgjengelig for alle

Prosjektleder Arild Michel Bakken skal koordinere arbeidet frem til avslutningskonferansen i Stavanger i august 2025. Planen er at den digitale plattformen skal være åpent tilgjengelig for alle som ønsker å ta den i bruk.

Detaljene i prosjektet finner du i Erasmus+ Project Results.

– Det er jo noen utfordringer når man skal få til felles møteplasser på tvers av så mange ulike organisasjoner og kulturer, men stort sett går det greit, sier han.

Det aller meste av de 400 000 euroene som er tildelt prosjektet, har gått til frikjøp av personer. For lærerne ved Fjelltun har det vært avgjørende å ha rektor som pådriver i ryggen.

– En av oss lærere har hatt en fleksibel timeplan som har gjort det lettere å jobbe med prosjektet. Men alt står og faller på at rektor er med på laget og ser merverdien av internasjonalt samarbeid i en travel hverdag. 

På denne siden finner du eksempler på hva andre har fått til gjennom Erasmus+. Er du med? Det starter nemlig med deg! https://erasmuspluss.no/det-starter-med-deg