Hopp til hovedinnhold

God norsk uttelling i europeiske prestisjetiltak

Publisert: 1. mars 2022

– Det er gledelig å se at norske aktører når opp i tøff europeisk konkurranse, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Norge ble nylig tildelt flere prosjekter i prestisjetiltakene Erasmus+ lærerakademier og Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.

– Å få tilslag på søknader i de såkalte prestisjetiltakene er høyt prioritert i regjeringens strategi for norsk deltakelse i Erasmus+. Tildelingene fra søknadsrunden i 2021 viser at vi har fått en god start, sier Pedersen.

40 millioner over fire år

Særlig fremhever han tildelingen av et Senter for fremragende fag- og yrkesopplæring til Fagskolen Rogaland. Skolen får 40 millioner kroner over fire år for å koordinere et prosjekt innen offshore vindkraft.

– Fagskolene har liten tradisjon for internasjonalt samarbeid, og dette bidrar til kvalitetsheving i en sektor i vekst. Det er gledelig å se og forhåpentligvis til inspirasjon for andre, sier Pedersen.

For skolen betyr tildelingen mye.

– Det betyr at vi de kommende årene blir i stand til å bygge opp og tilby høyere yrkesfaglig kompetanse innen offshore havvind og fornybar energiproduksjon i samarbeid med europeiske partnere i Belgia, Danmark, Irland og Nederland, sier seniorrådgiver Leif Kjetil Knudsen.

– I prosjektet ønsker vi å utvikle kompetanseprofiler og ta i bruk avansert teknologi i et arbeidslivsbasert læringsmiljø, utvikle tette partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv slik at vi utnytter kompetanse og infrastruktur i hele nettverket. Særlig viktig er samarbeidet med Energy Innovation AS i Egersund som den andre norske partneren og støttespillere i Norwegian offshore wind cluster.

I tillegg er Høgskolen på Vestlandet partner i et prosjekt innen helsefag. Fra før har Guri Kunna videregående skole og organisasjonen Women in Technology fått tilslag i det prestisjefylte tiltaket.

– Trangt nåløye

Erasmus+ lærerakademier er et nytt tiltak som blant annet skal bidra til å utvikle varige partnerskap som verktøy for kvalitetsheving i lærerutdanningene.

Til sammen kom det inn 56 søknader fra hele Europa, men kun 11 prosjekter fikk uttelling. Blant dem var Norges Idrettshøgskole (NIH) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Det viser at nåløyet er trangt, men også at vi har fagmiljøer som leverer søknader av god kvalitet, mener fagdirektør Vidar Pedersen.

Vil revolusjonere kroppsøvingsfaget

– Vi er stolte over tildelingen. Det betyr at vi har gjort en god jobb med søknaden, og er et resultat av systematisk jobbing mot eksterne finansieringsmuligheter over flere år, sier Frode Paulsen ved NIH.

De har fått 15 millioner kroner over tre år for å utvikle et europeisk lærerakademi, PhysEd-Academy, innen kroppsøvingsfaget. Med seg har de partnere fra Irland, Tyrkia, Sverige, Spania, Luxemburg og Slovenia – og Haugerud skole i Oslo. 

Gjennom fem arbeidspakker skal de utvikle og teste både innholdet i faget og hvordan lærere og lærerutdannere underviser faget.

– Målet vårt er å revolusjonere kroppsøvingsfaget. Vi skal utvikle såkalte signaturpedagogikker, og vil bort fra den utdaterte idretts- og instruksjonsbaserte kroppsøvingstradisjonen, forteller faglig ansvarlig og koordinator for prosjektet, førsteamanuensis Mats Melvold Hordvik.

– Betyr mye for lærerutdanningen

Ved NTNU er internasjonaliseringsleder ved Institutt for lærerutdanning, Katrine Dalbu Alterhaug, glad for å få innvilget søknaden.

– Vi arbeider for å etablere solide partnerskap internasjonalt både på utdannings- og forskningssiden. Å få være med i slike prosjekter betyr mye for lærerutdanningen, men også for alle skolene som er med som assosierte partnere, sier hun.

Målet med lærerakademiet er å styrke realfagsundervisningen i skole og lærerutdanning, og det er naturfagsseksjonen ved instituttet som er involvert i prosjektet. Sammen med universiteter og skoler i 12 andre europeiske land skal de tilby utveksling, sommerskoler, workshop-serier og lokal profesjonsutvikling basert på skolenes ønsker og behov.

– Innenfor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) har vi vært involvert i en rekke Erasmus+-prosjekt, og at vi nå er med i det nye tiltaket lærerakademi gir gode muligheter til å styrke samarbeidet ytterligere, mener Alterhaug.