Hopp til hovedinnhold

2,7 milliarder til Europeiske universiteter

Publisert: 30. november 2021

Tirsdag 30. november offentliggjorde Europakommisjonen utlysningen for Europeiske universiteter. Totalt ligger det 2,7 milliarder kroner i potten til videreutvikling av eksisterende allianser og etablering av nye.

– Det er veldig positivt at Europakommisjonen fortsetter sin satsing på dette tiltaket, og at man innser at denne type samarbeid må virke over tid for å oppnå de svært ambisiøse målene som er satt, sier fagdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Vidar Pedersen.

Støtte til flere partnere

En viktig prioritering i årets utlysning er inkludering av flere høyere utdanningsinstitusjoner, først og fremst ved at de eksisterende alliansene blir oppmuntret til å ta med flere partnere i sine konstellasjoner. Det åpnes også for at noen få nye allianser kan få støtte.

Den største summen, rundt 2,26 milliarder kroner, går til eksisterende allianser finansiert i 2019 (de første 17 Europeiske universitetene). Rundt 464 millioner kroner skal støtte nye allianser.

– Det er viktig at de alliansene som blir fornyet i 2022 nå kan arbeide i et mer langsiktig perspektiv og under bedre økonomiske betingelser. Vi er også fornøyde med at det åpnes opp for å utvide eksisterende allianser, samtidig så skulle vi gjerne sett at det var en åpning for å støtte enda flere nye allianser, sier Pedersen.

Frist for å søke er 22. mars 2022.

Informasjonsmøte 14. desember

Nytt av årets utlysning er at det nå også er mulig å ta med assosierte partnere fra alle land som er medlem i Bologna-prosessen. Deres deltakelse blir imidlertid ikke finansiert gjennom ordningen.

Europakommisjonen organiserer et digitalt informasjonsmøte for potensielle søkere 14. desember. Mer informasjon om dette kommer.

De Europeiske universitetene fremheves av Europakommisjonen som et viktig verktøy for å nå målene i det europeiske utdanningsområdet, i synergi med det europeiske høyere utdanningsområdet (Bolognaprosessen) og det europeiske forskningsområdet.

41 universitetsallianser

Fem norske universitets- og høyskoleinstitusjoner deltar i denne prestisjefylte ordningen per i dag:

  • UiS og UiB fikk støtte i 2019
  • UiO, NHH og NTNU fikk støtte i 2020

Totalt er det 41 universitetsallianser i Europa.

Med dette er alle tiltak under Erasmus+ 2022 offentliggjort.

Fremtidens universitet: Hva er det og hva vil det betyr for studenter og folk flest?

I podkasten Kvalitetstid kan du høre om Universitetet i Stavanger og deres europeiske partnere som har fått hele 50 millioner kroner fra EU for å utvikle et felles «European University». Hva gjør de, hva har de oppnådd, og hvilke tips har de til andre som ønsker å danne slike allianser?