Hopp til hovedinnhold

Studenter som drar på utveksling basert på faglig motivasjon, er mest fornøyde

Publisert: 22. november 2022

Det kommer frem i en stor undersøkelse av nordiske Erasmus-studenter, som er gjennomført av forskere fra Uppsala universitet.

Forskerne har undersøkt studentenes motiver for å dra på utveksling, kriterier for valg av lærested og hvor fornøyde studentene var ut fra ulike perspektiver som akademisk orientering (lærestedets kvalitet og rykte, studieinnhold og undervisningsmetoder), arbeidsmarkedsorientering (mulighet for bedre arbeidsmuligheter, skaffe seg personlige og profesjonelle nettverk) og kulturell orientering (språk, kultur og sted).

Faglig relevante avtaler viktig for å lykkes

Konklusjonen er at de mest fornøyde studentene er de som hadde en faglig, akademisk motivasjon for å dra på utveksling. De som er minst fornøyde, er de studentene som kun var kulturelt motiverte, og som dro ut med ønske om et turistopphold.

– Det er verdt å merke seg at et faglig, akademisk fokus er det beste utgangspunktet for en god utveksling, og at disse studentene også føler seg mer integrerte på den utenlandske institusjonen, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

– Dette viser også at gode avtaler, som er faglig relevante, er veldig viktig for å lykkes med mobilitet, sier Pedersen videre.

Undersøkelsen er basert på svar fra nesten 95 prosent av alle nordiske studenter som var på utveksling gjennom Erasmus+ i 2016 og 2017.

Noen hovedfunn:

Omfang av deltakelse varierer mellom landene

 • Erasmus+ studentene utgjør den største andelen av det totale antallet studenter i Finland og utgjør 1,6 prosent av studentene.
 • I Norge og Sverige er tallet 0,8, mens det i Danmark er 0,9 og på Island 1,2 prosent.

Det er likheter mellom norske, svenske og danske studenter

 • Norske, svenske og danske studenter har en lik tilnærming til utenlandsstudier.
 • De islandske studentene hadde en mye høyere grad av akademisk orientering, mens de finske hadde en sterkere kulturell orientering enn de andre landene.

Overrepresentasjon av kvinner og nesten ingen eldre studenter

 • Kvinnene utgjør 60 prosent av de utreisende studentene. Veldig få studenter er over 30 år.
 • En større andel av masterstudentene i Norge drar på Erasmus+ utveksling sammenlignet med andelen bachelorstudenter.

Business og tradisjonelle, eller spesialiserte, høyere utdanningsinstitusjoner dominerer

 • Business er det vanligste studiefeltet blant alle Erasmus-studenter i alle landene, med unntak av Island.
 • Samfunnsfag kommer som nummer to. Generelt er helsefag og utdanning underrepresentert.

Flest studenter drar til Storbritannia og foretrekker engelsk som undervisningsspråk

 • Studentene drar også til Tyskland, Frankrike, Spania og Italia.
 • For norske studenter ligger Sverige og Danmark blant topp ti destinasjoner.

Nord tiltrekker akademisk, sør tiltrekker kulturelt

 • Destinasjoner i Sør-Europa har en overrepresentasjon av studenter som er kulturelt orienterte, mens de nordiske landene tiltrekker studenter som er akademisk orienterte, seg imellom.
 • Nederland tiltrekker også flest studenter som er akademisk orienterte.
 • Land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike tiltrekker studenter som er både kulturelt og akademisk orienterte.
 • Sentral- og Øst-Europa synes å tiltrekke seg studenter som ikke har noen spesiell orientering.

Språk på skole og lands kulturelle appell er koblet

 • Den kulturelle tiltrekning til Frankrike og Spania har sammenheng med at fransk og spansk er språk det undervises i på skolen.
 • Tyskland tiltrekker studenter som er både kulturelt og akademisk orienterte.
 • De mest akademisk orienterte er mest fornøyde.
 • Selv om de fleste studentene er fornøyde, eller veldig fornøyde med utvekslingsoppholdet, er de akademisk orienterte mest fornøyde.
 • Studenter som var kulturelt orienterte, var de som var minst fornøyde med det akademiske utbyttet.
 • Dette var studenter som i størst grad studerte i Frankrike og Spania og studerte på fransk eller spansk fremfor engelsk.

Akademisk orientering korresponderer med grad av integrasjon

 • Akademisk orientering korresponderer med grad av integrasjon i dagliglivet i studentenes mottakerinstitusjon og studentene der.
 • Desto høyere akademisk orientering, desto mer sannsynlig er det at studentene er integrert på disse områdene.
 • De kulturelt orienterte studentene er mer integrert blant de andre internasjonale studentene.