Aktuelt
Aktuelt
04.05.2022

Rekordtildeling: Over 253 millioner kroner til utveksling i Erasmus+

– Det viser at sektoren har våknet til live etter pandemien, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen. 

Årets tildelinger innen mobilitet er klare. Til sammen er det delt ut over 253 millioner kroner.    

Sjekk hvem som har fått tildeling her. 

– Under pandemien har det vært få som har kunnet dra på utveksling, og de som har reist, har for det meste reist til Europa. Det betyr at andelen norske studenter som bruker Erasmus+-programmet når de drar på utveksling, har vært høyere enn noensinne, og vi er spente på om denne trenden vil fortsette, sier Pedersen. 

NTNU med størst tildeling

Innen høyere utdanning er det tildelt drøye 131 millioner kroner (EUR 13 155 884 ). 

Totalt sett har institusjonene søkt om 7 346 studentmobiliteter, noe som er en økning på 37 prosent sammenlignet med 2021. Når det gjelder ansattmobilitet, har institusjonene søkt om til sammen 1 681 mobiliteter. Det er en økning på 11 prosent sammenlignet med tallene i 2021.

Det er NTNU som har fått tildelt flest midler, etterfulgt av NHH, UiB og UiO. 

Tildelinger i global mobilitet blir gjort i midten av juni. 

Les også: Skapt helt nytt undervisningsopplegg med Erasmus+

Vil ha flere nykommere

Innen grunnopplæringen er det tildelt drøye 122 millioner kroner (EUR 12 262 376).

– Vi er svært fornøyde med tallene fra søkere som har fått akkreditering. Vi er også fornøyde med en oppgang i antall enkeltstående mobilitetsprosjekter fra ikke-akkrediterte søkere, selv om vi her kunne ønsket enda flere nykommere, kommenterer Pedersen.

Innen barnehager, grunnskoler og videregående opplæring (studiespesialiserende) er det totalt 79 akkrediterte institusjoner. 63 av dem har søkt om midler. Innen fag- og yrkesopplæringen har 41 av 68 akkrediterte institusjoner søkt om midler ved årets utlysning. 

Interessert i å søke? Finn aktuelle søkerseminarer og arrangementer på erasmuspluss.no/arrangementer.

– Innen voksnes læring ønsker vi oss flere akkrediterte organisasjoner, og vil jobbe for å mobilisere flere kommunale voksenopplæringsinstitusjoner til enkeltstående mobilitetsprosjekter. 

Neste mulighet for å søke akkreditering er høsten 2022. Hold deg oppdatert på aktuelle utlysninger her.

Erasmus+ 2021-2027
  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet. 
  • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet, Aktiv Ungdom.