Hopp til hovedinnhold

VID er årets Erasmusinstitusjon 2022

Publisert: 11. november 2022

VID vitenskapelige høgskole får anerkjennelse for sin strategiske satsing på studentmobilitet og internasjonalisering, og kåres til årets Erasmus-institusjon 2022.

To kvinner og to menn smiler glad mot kamera. Kvinne og mann i midten holder hendene i luften mens de stolt viser frem et diplom.

Glade vinnere av prisen Årets Erasmus-institusjon 2022. Fra venstre: Jon Gunnar Mølstre Simonsen (HK-dir), Inger Marie Hognestad (VID), Ulrik Thompson (VID) og Aurora Hårtveit (HK-dir).

– Dette er veldig gledelig for hele VID. Internasjonalisering og studentmobilitet er en del av vårt DNA og historie, og derfor godt forankret i vår strategi. Helt siden 1840-tallet har vi rettet blikket internasjonalt, og vi har fortsatt høye ambisjoner for dette arbeidet, sier rektor Bård Mæland.

Prisen deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Prisens navn henviser til Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Skal bidra til å heve kvaliteten

– VID jobber systematisk og strategisk med gode grep for å øke studentutvekslingen fra studieprogrammene sine. I prosjektet «Økt kvalitet, mer mobilitet», som også er støttet fra HK-dir, sikter de mot en vesentlig økning av mobilitet i profesjonsutdanningene som et kvalitetsfremmende element, sier avdelingsleder i HK-dir, Jon Gunnar Mølstre Simonsen.

Dette er også noe rektor Bård Mæland trekker frem som særlig positivt.

– Jeg er særlig glad for hvordan engasjerte kolleger på VID har lykkes i å styrke studentmobiliteten i våre profesjonsutdanninger. Dette vil bidra til å heve kvaliteten på våre utdanninger innen vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og sykepleie, sier Mæland.

Sterke mobilitetstall

Prisen ble delt ut for niende gang under Erasmusseminaret for høyere utdanning 2022 i Trondheim. Prisvinneren får 10 000 kroner, midler som skal komme studentene til gode.

I sin begrunnelse skriver juryen: «VID vitenskapelige høgskole har hatt en positiv utvikling i bruken av Erasmus+ de siste årene. Engasjementet understrekes av sterke studentmobilitetstall og ble også tydelig demonstrert gjennom Erasmus+-uken, som VID arrangerte høsten 2022, med egne webinarer for å fremme kunnskap om Erasmus+».

I begrunnelsen trekker juryen også frem Blended Intensive Program (BIP). Dette er nyere satsning på mobilitet i Europa der man kombinerer undervisning på nett med et kortere mobilitetsopphold for studenter og lærere.

– VID har også utmerket seg innen den nye muligheten for å gjennomføre blandede intensivprogram (BIP). Institusjonen har fått innvilget 5 BIP i den nye programperioden til stor suksess. VID har her til tross for å være en relativt liten institusjon blitt ledende på feltet, og planlegger for ytterligere flere blandede intensivprogram i 2023, sier Mølstre Simonsen.