Slik søker du Erasmus+ Strategiske partnerskap

title

Slik søker du Erasmus+ Strategiske partnerskap

item1_title

Hvordan sende inn søknad

item1_view

item1_id

item1

For å få tilgang til søknadsskjemaet trenger du en EU Login-brukerkonto. Denne oppretter du selv på en enkel måte.

På søkerportalen Erasmus+ Applications finner du søknadsskjemaene for Strategiske partnerskap. Det er viktig at du velger søknadsskjemaet som hører til målgruppen for prosjektets nedslagsfelt. 

Søknadsskjema KA201 - Skole og barnehage

Søknadsskjema KA202 - Videregående og høyere yrkesfaglig utdanning

Søknadsskjema KA203 - Høyere utdanning

Søknadsskjema KA204 - Voksenopplæring  

Søknaden er et onlineskjema og lagres automatisk når du jobber i det. Du kan også gi tilgang til andre som kan redigere søknaden.

Les veiledning til utfylling av søknadsskjema.

EU lanserer et nytt system for registrering av organisasjoner som søker om støtte fra Erasmus+. Den gamle PIC-koden blir erstattet av en Organisasjons-ID (OID). Du skal ta i bruk OID for søknader i 2020 og fremover. Når du oppgir organisasjonens-ID i søknaden, vil relevant informasjon om organisasjonen automatisk bli utfylt i søknadsskjemaet. Det nye organisasjon-ID gjelder kun for de såkalte desentraliserte utlysningene i Erasmus+, Aktiv Ungdom og Det europeiske solidaritetskorpset.

Dersom du har PIC-nummer fra før

PIC-nummeret ditt har automatisk blitt overført til det nye registeret, og organisasjonen din har fått et nytt organisasjons-ID (OID). Nummeret består av E og åtte siffer.

Søk etter ditt nye organisasjons-ID.

Du kan bruke navn eller PIC-nummer for å søke opp din egen eller partnerorganisasjoner.

Dersom du ikke har PIC-nummer eller organisasjons-ID fra før

Registrer organisasjonen din. Diku har laget en veiledning til hvordan du går frem (PDF).

Enkeltpersoner kan ikke søke om midler direkte.

For å beregne kostnader/støtte til reise, brukes en egen avstandskalkulator. Avstanden i kilometer (én vei) bestemmer hvilken sone (distance band) du skal bruke. 

Hvis du får problemer med å sende inn søknaden ber vi om at du tar kontakt med oss på e-post til erasmuspluss(a)diku.no. Får du problemer samme dag som søknadsfristen, må du kontakte oss senest klokken 14:00 for å få hjelp.

Det er lurt å sende inn søknaden noen dager før fristen. Da har vi god tid til å hjelpe dere om det skulle oppstå noen tekniske problemer.

item2_title

Innhold i søknaden

item2_view

item2_id

item2

I søknaden må dere svare på spørsmål som skal:

Se Erasmus+ Program guide for utfyllende informasjon.

I søknadsskjemaet skal du laste opp mandat, det vil si en avtale mellom koordinator og hver enkelt partner. Malen for mandatene ligger inne i søknadsskjemaet. 

Før søknaden sendes inn må søker laste opp skjemaet Declaration of honor signert av leder. Skjemaet finner du i søknadsskjemaet. 

Alle data som blir lagt inn i søknadsskjemaet, blir lastet inn og oppbevart i en egen database. Les om beskyttelse av data i dokumentet Specific privacy statement

show_application_deadline

No

item3_title

Satser

item3_view

item3_id

item3

Et partnerskap som fremmer innovasjon eller utveksling av god praksis kan maksimalt får 150.000 euro i tilskudd per år. 

Støtten er i hovedsak basert på faste satser for ulike aktivitetstyper: 

En fullstendig oversikt finner du i Erasmus+ Programme guide.

item4_title

Søknadsbehandling

item4_view

item4_id

item4

Diku kontrollerer først at søknaden oppfyller alle formelle kriterier. 

Deretter evalueres søknadene etter fastsatte kriterier, i samarbeid med uavhengige eksperter. Se kriterier for søknadsevaluering i 2018 Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment

Dere får svar på søknaden innen utgangen av august.

item5_title

Kontrakt

item5_view

item5_id

item5

Dersom prosjektet blir innvilget vil koordinator få tilsendt en kontrakt fra sitt nasjonalkontor. Kontrakten er bindende for alle partnere og inneholder viktig informasjon om regler, utbetaling samt rapportering.

item6_title

Vedlegg

item6_view

item6

Erasmus+ program guide for kontrakter inngått i 2016
Erasmus+ program guide for kontrakter inngått i 2017
Erasmus+ program guide for kontrakter inngått i 2018
Erasmus+ program guide for kontrakter inngått i 2019

item6_id

item7_title

Utbetaling av tilskudd

item7_view

item7_id

item7

Prosjekter med varighet på 1-2 år vil som regel få utbetalt 80 % av støtten innen 60 dager etter at Diku har undertegnet kontrakten med dere.

Treårige prosjekter får utbetalt 40 % av støtten innen 60 dager etter at Diku har undertegnet kontrakten. Prosjektet ber om å få utbetalt de neste 40 % av støtten ved å sende inn en interimrapport som viser at prosjektet har brukt minimum 70 % av den første utbetalingen. 

De gjenstående 20 % av støtten utbetales innen 60 dager etter innlevering av en sluttrapport som blir godkjent. 

item8_title

Behov for spesiell tilrettelegging

item8_view

item8_id

item8

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ forplikter seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller funksjonshemming. Diku kan, etter behov, gi ekstra midler for tilrettelegging. Du kan søke om dette i samme søknadsskjema som for prosjektmidlene, eller i etterkant når behovet melder seg. Det kan bevilges inntil 100 % finansiering. Midlene skal dekke ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte som personen har krav på å ta med seg fra Norge. Mer informasjon om dette finner du i Erasmus+ Programme Guide 2019 under Equity and Inclusion.

item9_title

item9_view

item9_id

item9

item10_title

item10_view

item10_id

item10

item11_title

item11_view

item11_id

item11

item12_title

item12_view

item12_id

item12

item13_title

item13_view

item13_id

item13

item14_title

item14_view

item14_id

item14

item15_title

item15_view

item15_id

item15