Hopp til hovedinnhold

Småskalapartnerskap Erasmus+ idrett

Småskalapartnerskap er en mindre ordning i Erasmus+-programmet som retter seg spesielt mot grasrotorganisasjoner, nykommere og uerfarne søkere som ikke har erfaring med å jobbe med partnerskap i Erasmus+.

Hvem kan søke

Aktuelle søkere er aktører som jobber innenfor idrettssektoren. Alle offentlige og private organisasjoner kan søke, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker.

Småskalapartnerskap som tiltak omfavner en bred søkergruppe. Ta kontakt for å høre om dere kan søke.

* En nykommer er en organisasjon/institusjon som ikke har fått tildelt midler fra Erasmus+ tidligere, verken som partner eller koordinator.
* En uerfaren/mindre erfaren søker er en organisasjon/institusjon som ikke har fått tildelt midler fra Erasmus+ mer enn to ganger de siste syv årene.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

I småskalapartnerskap kan du søke støtte til europeiske partnerskap med mål om å utvikle og styrke nettverk, få inspirasjon til å samhandle på et europeisk nivå for videre samarbeid samt utveksling av metoder, erfaringer og god praksis tilknyttet idrett og kompetanseutvikling.

Alle småskalapartnerskap må være relevant for Erasmus+-programmet. Derfor må dere vise at dere jobber med prioritert tematikk. Det finnes to slags prioriteringer:

1. Tverrgående prioriteringer som er felles for alle prosjekter:

 • Bærekraft
 • Inkludering og mangfold
 • Digitalisering
 • Demokrati og aktivt medborgerskap

2. Idrettsspesifikke prioriteringer:

 • Oppfordre til en sunn livsstil og fysisk aktivitet
 • Promotere integritet og verdier innenfor idrett
 • Promotere utdanning gjennom og innenfor idrett
 • Promotere likeverd og europeiske verdier innenfor idrett

Søkere skal i søknaden identifisere én eller flere av disse prioriteringene som de ønsker å jobbe med.

Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon.

 • Dere kan søke om enten 30 000 EUR eller 60 000 EUR. Dere velger det beløpet som passer best basert på hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre. Europakommisjonen har laget en håndbok for den nye sekkebeløpsmodellen som vi anbefaler at dere leser.
 • Dere kan søke om støtte til tiltak som bidrar til å øke kvaliteten i arbeidet og oppgavene dere har i organisasjonen/institusjonen. Typiske aktiviteter det kan søkes om støtte til er reiser, formidling, lønn, utvikling av materiale, prosjektmøte og mer.
 • Prosjektene kan vare mellom 6 og 24 måneder.
 • Dere kan samarbeide sammen med en eller flere partnere i Europa fra Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Dere kan også involvere flere lokale aktører i prosjektet.
 • Dere kan bruke et småskalapartnerskap til å løse en konkret felles utfordring. For mange vil dette kunne være det første steget mot langsiktig europeisk samarbeid.

Slik søker du

Småskalapartnerskap idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no