Hopp til hovedinnhold

Mobilitet for ansatte og frivillige i idrettssektoren

Erasmus+ idrettsmobilitet støtter faglig utvikling av trenere og ansatte i breddeidretten. Både lønnede og frivillige kan få støtte. Man kan få støtte til individuelt mobilitetsopphold for å dra på jobbskygging eller treneroppdrag i utlandet.

Hvem kan søke

Lokale idrettslag i breddeidretten.

Muligheter for mobilitetsopphold for ansatte i andre organisasjoner kan også støttes der deltakelsen styrker breddeidretten. Dersom man er usikker på om organisasjonen kan søke bør man kontakte HK-dir.

Søknadsfrist

1. oktober 2024 kl. 10.00
(norsk tid)

Om tilskuddet

Idrettspersonell vil kunne dra på en jobbskygging og/eller treneroppdrag i utlandet. Man kan få støtte til jobbskygging i 2-14 dager, mens treneroppdrag kan vare 15-60 dager. Se programguidens kapittel som heter Mobility of staff in the field of sport for definisjoner av aktivitetstypene og fullstendig informasjon om tiltaket.

En kan maksimalt få innvilget 10 mobiliteter per prosjekt. Prosjektene har en varighet på mellom 3-18 måneder.

Man kan reise til: De 27 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Det er ikke nødvendig å vite nøyaktig hvor dere skal reise på søknadstidspunktet.

Slik søker du

Rapportering og oppfølging

Når man har fullført et prosjekt, må man sende inn en rapport. Man må også ta vare på og kunne vise dokumentasjon på at mobilitetsoppholdene har funnet sted.

Nederst på denne siden finner du veiledningsvideoer for hvordan du bruker rapporteringsverktøyet Beneficiary Module.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no