Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i Erasmus+, må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Hvem kan søke

Norske universiteter og høyskoler.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

For å kunne delta i Erasmus+-programmet må institusjonen først søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

ECHE er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

Charteret bidrar til å kvalitetsikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for internasjonalisering.

Slik søker du

Det er mulig å søke om akkreditering i Erasmus+ gjennom Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) én gang i året.

Det er anbefalt å starte på ECHE-søknaden flere måneder før fristen, ettersom søknaden er svært omfattende. Det er også anbefalt å sende inn søknaden noen dager før fristen, grunnet mulige tekniske utfordringer.

Dette er de oppsatte fristene for søknad om ECHE i nåværende programperiode:

  • 25. januar 2024, kl. 17:00
  • 28. januar 2025, kl. 17:00
  • 27. januar 2026, kl. 17:00
  • 26. januar 2027, kl. 17:00

Fristene kan endre seg og vi anbefaler derfor å følge med på Europakommisjonen sine nettsider før innsendelse av søknad.

Krav til søknaden

Søknadsskjema og søknadsveiledning ligger i Funding & tenders-portalen (ec.europa.eu).

Slik endrer du inneværende charter

Informasjon om hvordan du går frem for å endre status i nåværende charter i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, navn på institusjonen, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+-koordinator, finner du i Erasmus+-håndboken under "endringsprosedyrer" .

For beskjed om fusjon/endring sender du skjemaet "Institutional profile change of status of the higher education institution" til HK-dir.

Rapportering og oppfølging

Ingen rapporteringskrav.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no