Hopp til hovedinnhold

Kapasitetsbygging fag- og yrkesopplæring

Tiltaket støtter internasjonale samarbeidsprosjekter mellom organisasjoner som er aktive innen fag – og yrkesopplæring i land tilknyttet og ikke-tilknyttet Erasmus+. Målet er å bidra til bærekraftig sosioøkonomisk utvikling i de ikke-tilknyttede landene

Hvem kan søke

Alle offentlige eller private organisasjoner som er aktive innen fag- og yrkesopplæring.

Organisasjonene må være lovlig etablert i en av EUs medlemsstater eller kvalifisert tredjeland tilknyttet programmet (heretter kalt «tilknyttede land»).

Kvalifiserte tredjeland som ikke er tilknyttet Erasmus+-programmet (heretter kalt «ikke-tilknyttede land») må være deltakere i kapasitetsbyggingsprosjektet.

Kvalifiserte ikke-tilknyttede land er definert på side 36-37 og regionene som er aktuelle innenfor dette tiltaket er beskrevet på side 340-353 i programguiden for Erasmus+.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

 • Kapasitetsbyggingsprosjekter er internasjonale og involverer minst 4 organisasjoner fra minimum 3 land:
  • Minst 1 organisasjon fra 2 forskjellige tilknyttede land
  • og minst 2 organisasjoner fra minst 1 kvalifisert ikke-tilknyttet land.
  • Prosjektet må bestå av minst en organisasjon som ikke er på fagskolenivå.
  • Antall organisasjoner fra tilknyttede land kan ikke være høyere enn antallet organisasjoner fra ikke-tilknyttede-land.
  • Organisasjoner fra ikke-tilknyttede land må være fra samme region
 • Prosjektene kan vare 1, 2 eller 3 år
 • De tildelte prosjektene bør demonstrere forventet effekt ved å blant annet:
  • Skape tettere forbindelser mellom fag-og yrkesopplæringen og arbeidsmarkedet i ikke-tilknyttede land.
  • Bedre koblingene mellom fag – og yrkesopplæringen og lokale/regionale/nasjonale strategier og prioriteringer
  • Øke kapasiteten i fag- og yrkesopplæringen, spesielt innen ledelse, styring, inkludering, kvalitet, forsikring, innovasjon og internasjonalisering
  • Bedre kunnskap og styrke ledelse, og faglige og pedagogiske ferdigheter hos lærere og veiledere.
  • Styrke medvirkning fra arbeidsgivere, lærere, instruktører, lærlinger og elever i utarbeidelse av læreplaner og lærlingereformer
  • Øke samarbeid på tvers av ulike regioner i verden gjennom felles initiativ
 • Prosjektet bør adressere minst en av de generelle prioriteringene i Erasmus+. Se programguiden for mer informasjon.

Tilskuddsbeløp

Tildelingsbeløp: 100 000 – 400 000 EUR

Slik søker du

Erasmus+ kapasitetsbygging i fag- og yrkesopplæringen er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no