Hopp til hovedinnhold

Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring (CoVE)

Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.

Hvem kan søke

Partnerskapene må bestå av minst åtte partnere fra fire ulike Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer de 27 EU-medlemslandene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Målet for tiltaket er å bringe sammen ulike lokale og regionale aktører som skal fremme utviklingen av fag- og yrkesopplæringa. Derfor er tiltaket åpent for en rekke aktører, blant annet videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv, fagorganisasjoner, forskningsparker/institusjoner, private bedrifter, handelskamre, arbeidslivets parter, relevante lokal og regionale myndigheter.

Hvert medlemsland som deltar må involvere minst en aktør fra arbeidslivet ( bedrift, industri eller sektororganisasjon med flere) og en fag- og yrkesopplæringsinstitusjon. Dette betyr at det vere minimum fire aktører fra arbeidslivet og fire aktører fra fag- og yrkesutdanningen med i prosjektet.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

CoVE fokuserer på å etablere sentre for yrkesfaglig ekspertise. Disse sentrene har som mål å forbedre kvaliteten på yrkesopplæring ved å integrere innovasjon, tilpasse seg lokale og internasjonale behov, og styrke samarbeidet mellom ulike interessenter. Sentrene skal ha en dynamisk tilnærming til yrkesopplæring, som svarer raskt på endringer i økonomien og samfunnet, samtidig som det legger vekt på kvalitet, bærekraft og internasjonalt samarbeid.

Tilskuddsbeløp

Prosjektene er fire-årige og dere kan søke om 4 millioner euro.

Slik søker du

Centre of Excellence in VET (CoVE) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til: European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider .

Krav til søknaden

Centre of Excellence in VET (CoVE) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til: European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider .

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering i løpet av de fire årene prosjektene pågår.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no