Hopp til hovedinnhold

Kapasitetsbygging idrett

Gjennom kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ Idrett kan idrettsorganisasjoner og andre relevante organisasjoner samarbeide om modernisering og internasjonalisering av idrettssektoren. Prosjektene kan rette seg mot kapasitetsbygging på institusjons- eller systemnivå i landene som ikke er tilknyttet Erasmus+-programmet.

Hvem kan søke

Enhver organisasjon, offentlig eller privat, som jobber med idrett.

Søker (koordinator) må være en organisasjon som ikke jobber for profitt.
Slike organisasjoner kan for eksempel være:

 • et offentlig organ med ansvar for idrett på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå
 • en idrettsorganisasjon på lokalt, regionalt, nasjonalt, europeisk eller internasjonalt nivå
 • en nasjonal olympisk komité eller nasjonal idrettskonføderasjon
 • en organisasjon som representerer "sport for alle"- bevegelsen
 • en organisasjon som er aktiv innenfor å fremme fysisk aktivitet
Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Kapasitetsbygging innenfor idrett:

 • Må involvere minst 4 organisasjoner fra minimum 3 land:
  • Minst 1 organisasjon fra 2 forskjellige EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet.
  • Minst 2 organisasjoner fra minst 1 kvalifisert tredjeland ikke tilknyttet programmet fra region 1 eller 2.
  • Region 1: Albania, Bosnia og Herzegovina, Kosovo og Montenegro.
  • Region 2: Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Moldova og Ukraina.
  • Antall organisasjoner fra EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet kan ikke være høyere enn antallet organisasjoner fra tredjeland som ikke er tilknyttet Erasmus+-programmet.
 • Prosjektene kan vare 1, 2, eller 3 år. Aktiviteten må foregå i landene organisasjonene er etablerte i.
 • De innvilgede prosjektene bør demonstrere forventet effekt ved å
  • øke deltakelsen og kapasiteten til grasrotidrettsorganisasjoner
  • øke deltakelse av kvinner i idrett og fysiske aktiviteter
  • forbedre sosialt engasjement for vanskeligstilte grupper
  • forbedre idrettssektorens kapasitet til å jobbe internasjonalt med fokus på inkludering, solidaritet og bærekraft
  • fremme og bidra til transnasjonal læring og samarbeid mellom idrettsfolk og beslutningstakere, spesielt i de kvalifiserte tredjelandene som ikke er tilknyttet programmet
  • spre resultatene deres på en effektiv og attraktiv måte i idrettssektoren
 • Prosjektet bør adressere minst en av de generelle prioriteringene i Erasmus+ innenfor idrett. Se Erasmus+ Programme Guide  for mer informasjon.

Tilskuddsbeløp

Tildelingsbeløpet er på 100 000 – 200 000 EUR.

Slik søker du

Erasmus+ Idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no