Hopp til hovedinnhold

Kapasitetsbygging idrett

Gjennom kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ Idrett kan idrettsorganisasjoner og andre relevante organisasjoner samarbeide om modernisering og internasjonalisering av idrettssektoren. Prosjektene kan rette seg mot kapasitetsbygging på institusjons- eller systemnivå i landene som ikke er tilknyttet Erasmus+-programmet.

Hvem kan søke

Enhver organisasjon, offentlig eller privat, som jobber med idrett.

Organisasjonen må være etablert i et EU-medlemsland eller et tredjeland tilknyttet programmet (Nord Makedonia, Serbia, Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkia) eller et tredjeland som ikke er tilknyttet programmet fra region 1 (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro).

Søker (koordinator) må være en organisasjon som ikke jobber for profitt.
Slike organisasjoner kan for eksempel være:

 • et offentlig organ med ansvar for idrett på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå
 • en idrettsorganisasjon på lokalt, regionalt, nasjonalt, europeisk eller internasjonalt nivå
 • en nasjonal olympisk komité eller nasjonal idrettskonføderasjon
 • en organisasjon som representerer "sport for alle"- bevegelsen
 • en organisasjon som er aktiv innenfor å fremme fysisk aktivitet
Søknadsfrist

5. mars 2024 kl. 16.00

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Kapasitetsbygging innenfor idrett:

 • Må involvere minst 4 organisasjoner fra minimum 3 land: Minst 1 organisasjon fra 2 forskjellige EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet og minst 2 organisasjoner fra minst 1 kvalifisert tredjeland ikke tilknyttet programmet fra region 1. Antall organisasjoner fra EU-medlemsstater og tredjeland tilknyttet programmet kan ikke være høyere enn antallet organisasjoner fra tredjeland som ikke er tilknyttet Erasmus+-programmet.
 • Prosjektene kan vare 1, 2, eller 3 år. Aktiviteten må foregå i landene organisasjonene er etablerte i.
 • De innvilgede prosjektene bør demonstrere forventet effekt ved å
  • øke deltakelsen og kapasiteten til grasrotidrettsorganisasjoner
  • øke deltakelse av kvinner i sport og fysiske aktiviteter
  • forbedre sosialt engasjement for vanskeligstilte grupper
  • forbedre sportssektorens kapasitet til å jobbe transnasjonalt med omsorg for inkludering, solidaritet og bærekraft
  • fremme og bidra til transnasjonal læring og samarbeid mellom idrettsfolk og beslutningstakere, spesielt i de kvalifiserte tredjelandene som ikke er tilknyttet programmet
  • spre resultatene deres på en effektiv og attraktiv måte blant idrettsfolk som er involvert i idrettsorganisasjoner
 • Prosjektet bør adressere minst en av de generelle prioriteringene i Erasmus+ innenfor idrett. Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon.

Tilskuddsbeløp

Tildelingsbeløpet er på 100 000 – 200 000 EUR.

Slik søker du

Erasmus+ Idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no