Erasmus+ (2021-2027) Jean Monnet

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ skal bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer.  

 

Søknadsfrist: 14. februar 2023 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  • Høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om Jean Monnet Modules, Chairs, Centres of Excellence eller Networks in Higher Education 
  • Høyere utdanningsinstitusjoner og andre aktører som tilbyr lærerutdanning eller etter- og videreutdanning for lærere innen skole og fag- og yrkesopplæring kan søke om Jean Monnet Teacher Trainings.  
  • Skoler eller fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner kan søke om Jean Monnet Learning EU initiatives, eller om Jean Monnet Networks for schools and VET institutes (på vegne av partnerne i det foreslåtte nettverket). 
  • Enkeltpersoner kan ikke søke direkte om tilskudd. 

  Nærmere detaljer om krav til søkere og sammensetning av nettverk finnes i Erasmus+ Programme guide.  

  Hva er nytt?

  Tiltaket har i Erasmus+ programperioden 2014-2020 hatt som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier, samt å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av europeisk politikk. Dette vil fortsatt være et viktig mål for tiltaket, men i 2021 åpnes det også opp for deltakelse fra skolesektoren og fag- og yrkesopplæring. Målet er å bidra til å fremme kunnskap om og forståelse av EU, europeisk integrasjon og hvordan EU-institusjonene fungerer.  

  I den nye Erasmus+ programperioden vil høyere utdanningsinstitusjoner fortsatt kunne søke om Jean Monnet Modul, Chair eller Centre of Excellence. Alle aktivitetene er knyttet til å fremme kunnskap om EU, europeisk integrasjon og hvordan dets institusjoner fungerer. Nytt fra 2022 er at høyere utdanningsinstitusjoner også kan søke om Jean Monnet Networks in Higher Education. Disse nettverkene skal samle, dele, diskutere og formidle relevant forsknings- og utdanningsmateriale om EU. Se mer informasjon under «hva kan du søke støtte til».  

  I den nye programperioden kan også skoler og yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner i programland kunne delta i tiltaket. Dette er med mål om å støtte lærere i å undervise om EU-relaterte spørsmål. Tre nye aktiviteter vil være rettet mot denne sektoren:  

  • Jean Monnet Teacher Trainings retter seg mot aktører som driver med lærerutdanning til skoler og yrkesfag. Teacher trainings skal inneholde opplæring for lærere i problemstillinger knyttet til EU, slik at disse kan få styrket sin kompetanse på feltet og integrere dette i egen undervisning.  
  • Jean Monnet Learning EU initiatives er en mulighet for skoler og fag- og yrkesopplæring til å utvikle kurs eller undervisning om EU-relaterte temaer, for eksempel knyttet til EUs verdier, historie eller kulturelle diversitet. Dette kan også utvikles i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner eller man kan involvere relevante organisasjoner. Kurset må innebære minst 40 timer per skoleår, og vare i tre år.  
  • Jean Monnet Networks for schools and VET institutes skal bidra til deling av god praksis, og felles utvikling av undervisning og læringsmetodologi knyttet til EU-relaterte temaer på skoler og i fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Dette skal støtte aktiviteter som ikke kan oppnås på nasjonalt nivå, og kan blant annet skje gjennom ansattmobilitet.  

  Hva kan du søke støtte til?

  Innenfor Jean Monnet-tiltaket er det mulighet for å få støtte til en rekke aktiviteter:  

  • Jean Monnet Modules er kortvarige kurs innenfor EU-studier som kan utvikles og tilbys ved høyere utdanningsinstitusjoner. Hver modul skal minimum inneholde 40 timer undervisning per år, over en periode på tre år. Modulene kan ta utgangspunkt i én disiplin innen Europastudier eller ha en tverrfaglig tilnærming. De kan også være organisert som korte spesialiserte kurs eller være del av sommerskole-programmer.  
  • Jean Monnet Chairs er en mulighet for høyere utdanningsinstitusjoner som har professorer med spesialisering innen EU-studier. En Jean Monnet Chair har en varighet på minst tre år, og må innebære minst 90 timer undervisning per år. Institusjoner med en Jean Monnet Chair er forventet å støtte opp om undervisnings- og forskningsaktiviteter.  
  • Jean Monnet Centres of Excellence har en varighet på tre år, og har som mål å utvikle synergier på tvers av disipliner og ressurser innen Europastudier, ved å samle ekspertise og kompetanse på feltet. Sentrene skal utvikle aktiviteter som går på tvers av landegrenser, og nå ut både til studenter som ikke har EU som fokus i sine studier, og til beslutningstakere og sivilsamfunn for øvrig. 
  • Jean Monnet Teacher Trainings har en varighet på tre år, og retter seg mot aktører som driver med lærerutdanning til skoler og yrkesfag. De skal gi opplæring for lærere i problemstillinger knyttet til EU, slik at disse kan få styrket sin kompetanse på feltet og også integrere dette i sin egen undervisning.   
  • Jean Monnet Learning EU initiatives er en mulighet for skoler og fag- og yrkesopplæring til å utvikle kurs eller undervisning om EU-relaterte temaer, for eksempel knyttet til EUs verdier, historie eller kulturelle diversitet. Dette kan også utvikles i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner eller man kan involvere relevante organisasjoner. Kurset må innebære minst 40 timer per skoleår, og vare i tre år.  
  • Jean Monnet Networks for schools and VET institutes skal bidra til deling av god praksis, og felles utvikling av undervisning og læringsmetodologi knyttet til EU-relaterte temaer på skoler og i fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner. Dette skal støtte aktiviteter som ikke kan oppnås på nasjonalt nivå, og kan blant annet skje gjennom ansattmobilitet 
  • Jean Monnet Networks in Higher Education er store nettverk av høyere utdanningsinstitusjoner i hele verden, som skal samle, dele, diskutere og formidle relevant forsknings- og utdanningsmateriale om EU. Det velges to nettverk blant søkere i 2022: 
   • Ett nettverk med fokus på interne EU-spørsmål (tema 2022: Future of Europe). Prosjektvarighet er tre år, og det kan søkes om opp til EUR 1.000.000. 
   • Ett nettverk med fokus på EUs utenrikspolitiske rolle (tema 2022: Europe in the World). Prosjektvarighet er tre år, og det kan søkes om opp til EUR 1.200.0000. 

  Detaljer om tiltakene finner du i Erasmus+ Programme guide.  

  Slik søker du

  Erasmus+ Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.  

  Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.  

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider. 

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser Erasmus+ (2021-2027)

  Andre prosjekter som får støtte

  Lise Rye presenterer Jean Monnet-modulen under Erasmusseminaret 2018
  Prosjekteksempel
  18.03.2019

  Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer