Hopp til hovudinnhald

Erasmushandbok for Erasmuskoordinatorar

Nyttig informasjon om Erasmus+ på ein stad, retta mot Erasmus+-koordinatorar.

Prosjektmidlar

Les om tildeling av prosjektmidlar og administrasjonsmidlar (OS-midlar) til gjennomføringa av mobilitetsprosjekta for institusjonar som deltek i Erasmus+ Individuell mobilitet i høgare utdanning (KA131) og Global mobilitet i høgare utdanning (KA171).

Mobilitet og stipend for studentar og tilsette

Mobilitet for studentar som ynskjer studera eller ta praksis i eit anna land enn sitt eiga og tilsette som ynskjer utvekslingsopphald for å undervise eller få opplæring.

Blanda intensivprogram (BIP)

Blanda intensivprogram (BIP) er korte intensivprogram som nyttar nye måtar å lære og undervise på.

Internasjonal dimensjon i KA131

I programperioden 2021 – 2027 er det i KA131 mogleg å sende studentar og tilsette til partnarland gjennom den såkalla "internasjonale dimensjonen".

Rapportering, avtaler og kontrakter

Sjå kva avtaler og kontraktar som gjeld og kva rapportering vi krev.

Praktisk informasjon

Programguide, charter for higher education (ECHE), student card initiative, endringsprosedyrer, beneficiary module og online language support (OLS).

Mobilitet for nybyrjarar