Erasmus+ Sport

EUs utdanningsprogram Erasmus+ gir støtte til idrettsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene skal bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling mellom menn og kvinner, dobbelkarrierer (idrett og utdanning) og i kampen mot vold og diskriminering. 

Søknadsfrist: 21. april 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Organisasjoner av ulik type kan få støtte gjennom Erasmus+ Sport, deriblant:

  • offentlige idrettsorganisasjoner
  • idrettsforeninger og klubber på alle nivå
  • arrangører innenfor idrettssektoren

  Hva kan du søkes støtte til?

  Prosjektene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nye, innovative ideer og praksis på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

  Internasjonale samarbeidsprosjekt
  • støtte til internasjonale samarbeidsprosjekt innen utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis i idrett og fysisk aktivitet. Prosjektvarighet 12 -36 måneder. Minimum 5 partnere.
  • støtte til internasjonale samarbeidsprosjekt med mål om å utvikle og styrke nettverk, øke kapasiteten til å operere på et internasjonalt nivå, samt utveksling av god praksis knyttet til sport og fysisk aktivitet. Prosjektvarighet 12 - 24 måneder. Minimum 3 partnere.
  Ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement
  • støtte til organisering og gjennomføring av store europeiske idrettsarrangement som involverer idrettsaktører fra minimum 10 programland
  • støtte til tiltak som bidrar til idrettens rolle i å fremme sosial inkludering, like muligheter og helseforberedende fysisk aktivitet.
  • tiltak som styrker grunnlaget for politikkutforming 

  Mer informasjon om målsetningene med Erasmus+ Sport finnes i Erasmus+ Programme guide.

  Slik søker du

  Erasmus+ Sport er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Ta gjerne kontakt med Diku for informasjon og veiledning. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.