Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ politikkutviklingsprosjekt

Erasmus+ politikkutviklingsprosjekt skal understøtte EUs politikk på utdannings- og opplæringsfeltet.

Hvem kan søke

Utlysningen består av seks tema og tretten prioriterte områder, og hver av disse retter seg mot spesifikke målgrupper innen utdannings- og opplæringssektoren.

Politikkutviklingsprosjekter krever i de fleste tilfeller et bredt sammensatt utvalg av partnere (forskere, myndigheter, fagbevegelse, utdanningsinstitusjoner …), og der må være minst tre hovedsøkere fra tre Erasmus+ deltakerland.

Deltakelse av myndigheter eller av organisasjoner som har innflytelse på myndighetsnivå (for eksempel sosiale partnere) er en forutsetning i disse prosjektene. Se utlysningsdokumentet for mer informasjon.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

Erasmus+ politikkutviklingsprosjekt skal understøtte EUs politikk på utdannings- og opplæringsfeltet, gjennom å:

  • Identifisere og utvikle innovative tilnærminger innen utdanning og opplæring som potensielt kan skaleres opp og føre til utbedringer på systemnivå
  • Teste ut i praksis teoretiske antakelser, og vurdere potensialet for å bli implementert, replisert eller oppskalert.

Utlysningen består av seks tema og tretten prioriterte områder, og hver av disse retter seg mot spesifikke målgrupper innen utdannings- og opplæringssektoren, og har sine definerte mål og kriterier.

Interesserte søkere må lese utlysningsdokumentet grundig. Deltakelse av myndigheter eller av organisasjoner som har innflytelse på myndighetsnivå (for eksempel sosiale partnere) er en forutsetning i disse prosjektene.

Tema 1 – Digital utdanning

Prioritet 1: Bygge et læringsrammeverk og politikk som skal bidra til kjønnsbalanse i ICT-fag og yrker

Prioritet 2: Digital trivsel(well-being)

Prioritet 3: Strategier for dataforståelse i grunn- og videregående utdanning

Tema 2 – Fag- og yrkesutdanning

Prioritet 4: Kvinner i GreenTech

Prioritet 5: Støttestrukturer og nettverk for lærlingemobilitet 

Tema 3 – Voksnes læring 

Prioritet 6: Gå sammen for kompetanseutvikling (reskill) til arbeidstakere

Prioritet 7: Støtte EUs kompetansepakt (Pact for Skills)

Tema 4 – Skole

Prioritet 9: Bygge kompetanse for bærekraft 

Prioritet 10: Støttestrukturer og mekanismer for å øke lærermobilitet

Tema 5 – Minikvalifikasjoner

Prioritet 11: Økosystem for minikvalifikasjoner

Prioritet 12: Minikvalifikasjoner for grønn og digital omstilling

Tema 6 – Høyere utdanning

Prioritet 13: Nasjonal/regional støtte til Europeiske universitetsallianser.

Denne delen av utlysningen er kun åpen for nasjonale myndigheter eller organisasjoner myndighetene gir mandat til, og ikke for universiteter og/eller universitetsallianser.

Slik søker du

Erasmus+ Jean Monnet er et sentralisert tiltak i Erasmus+, det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no