Hopp til hovedinnhold

Digitalisering i Erasmus+

Digitalisering er en av de overordnede prioriteringene som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027.

Sist oppdatert : 2. februar 2024

Arbeid med digitalisering i Erasmus+ skal fremme innovasjon og utvikling av nye metoder og verktøy til bruk i utdanning og opplæring – gjennom hele utdanningsløpet. Digitalisering er også et virkemiddel for å lette tilgangen til utdanning og bidra til det grønne skiftet.

Virtuell utveksling og blandet mobilitet

Digitalisering gir mange muligheter for internasjonalt samarbeid. Kommunikasjon via nettet kan supplere eller erstatte fysisk mobilitet og utenlandsopphold gjennom for eksempel virtuell utveksling og blandet mobilitet.

Nye måter å undervise og lære på

Digitale kommunikasjons- og samarbeidsformer brukes i økende grad i samarbeid mellom prosjektpartnere. Det virtuelle samarbeidet er viktig for utvikling av nye måter å undervise og lære på, og gir mulighet til å nå større målgrupper både i og utenfor Erasmus+-landene.

Handlingsplan for digital kompetanse og utdanning

Europakommisjonen har utarbeidet en handlingsplan for digital kompetanse og utdanning som gjelder for 2021 til 2027. Les mer om handlingsplanen her: Digital Education Action Plan 2021 - 2017

Erasmus+ tilbyr flere muligheter knyttet til digitalisering:

  • Blandet mobilitet - kombinerer fysisk mobilitet med virtuell mobilitet, og er mulig i alle sektorer.
  • Blandede intensivprogram (BIP) for høyere utdanning - kombinerer fysisk mobilitet med en virtuell komponent, og gjør det mulig for høyere utdanningsinstitusjoner å gå sammen for å utvikle felles læreplaner og aktiviteter for blandet mobilitet rettet mot studenter og ansatte.
  • Samarbeidspartnerskap og småskalapartnerskap - prosjekter kan adressere prioriteringer knyttet til digitalisering. Alle prosjekt under disse tiltakene oppfordres videre til å benytte digitale verktøy og metoder for å komplimentere fysiske aktiviteter og forbedre samarbeid mellom prosjektpartnerne.
  • Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt - prosjekter kan adressere prioriteringer knyttet til digitalisering.

La deg inspirere av hvordan andre har jobbet med digitalisering:

Aktuelle verktøy og plattformer knyttet til digitalisering: