Hopp til hovedinnhold

Utvikler digitale læringsressurser for dirigenter over hele verden

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Prosjektet ConductIT skal utvikle digitale læringsressurser for musikkdirigenter over hele verden.

En dirigent står foran et orkester og dirigerer.

Kort om prosjektet

Ansvarlig for prosjektet: Universitetet i Stavanger

Tidsperiode: 2018 - 2021

Fagområde: Utøvende kunstfag

Samarbeidspartnere: Royal Northern College of Music (Manchester, UK), Universidade de Aveiro (Portugal), the Open University (UK)

Tildelte midler: EUR 436 823

Dirigenter som jobber med ungdommer er en sentral målgruppe for prosjektet.

I hele Europa og utover finnes et behov for bedre opplæring av menneskene som jobber med unge og håpefulle musikanter, ofte i vanskeligstilte miljøer. Dirigentene må opptre som allsidige pedagoger som er i stand til å initiere musikkskaping og samspill samtidig som de bidrar til å utvikle selvtillit og motivasjon innad hver enkelt musiker.

For å oppnå dette, må dirigenten kunne forstå, ikke bare musikken, men også menneskene og miljøet den jobber i. Dirigenter har et stort ansvar og ofte stor innvirkning på både kunstnerisk og sosial utvikling for sitt ensemble.

Undervisningsmaterialet som utvikles i ConductIT blir liggende på en åpen nettside, www.counductit.eu, gratis og tilgjengelig for hele verden. I tillegg vil det etableres studieplaner for nettbaserte dirigentstudier som integrerer de digitale læringsressursene hos alle de involverte partnerinstitusjonene.

En dirigent står foran et orkester og dirigerer.

Fremgangsmåte

Vi ved UiS hadde allerede erfaringer med å lage nettbasert dirigentutdanning gjennom prosjektet ‘Digitale dirigentstudier’. Vi hadde også allerede gode faglige forbindelser og jevnlig samarbeid utenlands, særlig med Royal Northern College of Music (RNCM) i Manchester.

RNCM var og er en strategisk viktig partner for oss, og de ser oss i Norge som attraktive samarbeidspartnere blant annet fordi norske studenter er ettertraktet hos dem. Open University sin musikkavdeling hadde vi truffet ved en konferanse om e-læring innen musikkfag ved konservatoriet i København. Open University er verdens største nettbaserte universitet og vi var veldig interessert i deres kompetanse innen e-læring, selv om de ikke selv driver med dirigentutdanning.

Universitetet i Aveiro ble en naturlig fjerde partner fordi UiS allerede har et utstrakt samarbeid med dem gjennom sammenslutningen ECIU, og fordi RNCM hadde samarbeidet godt med dem fra før om dirigentutdanning.

I tillegg hadde vi ved UiS en klar ide om at vi ønsket flere nettstudier i dirigering som skulle komplementere de vi allerede hadde på plass. Dette var ambisjoner og tanker som vi delte med våre samarbeidspartnere og det var vi som foreslo å forsøke et Erasmus+ strategisk partnerskap.

Aktivitetene

  • Utvikle digitale læringsressurser (MOOC) for dirigenter
  • Etablere studieplaner for nettbaserte dirigentstudier som integrerer de digitale læringsressursene

Resultatene

Vår MOOC er publisert på www.conductit.eu.

Partnerne i dette prosjektet forventer å kunne øke sin forståelse av e-læring, spesielt e-læring i kombinasjon med tradisjonelle former for undervisning (blandet læring). Det er også et mål for oss å dele våre erfaringer og kommunisere mulighetene for e-læring og blandet læring til andre områder og avdelinger ved institusjonene våre.

På lengre sikt er økt forståelse av de didaktiske mulighetene for online og blandet læring det viktigste metaperspektivet for dette prosjektet. Dette kan påvirke både utdanning, musikkundervisning og til og med utdanning generelt.

ConductIT har allerede inspirert partnerinstitusjonene til å analysere sin egen undervisningspraksis. Selv før lanseringsfasen har studenter innen institusjonene og eksternt hatt nytte av materialet som er under utvikling (særlig under koronakrisen), og vi er i gang med å se på hvordan vi kan utvikle vår praksis ved å ta i bruk flere digitale læringsressurser.

Råd til andre

  • Bruk god tid på søknaden. Etter at prosjektstøtte er innvilget, er man så godt som 100 prosent forpliktet til å gjennomføre nøyaktig det man søkte om, og det er begrenset med mulighet for å revidere både innhold og budsjett.
  • Søk gjerne om finansiell støtte til prosjektet også fra egen institusjon, ikke bare fra HK-dir.
  • Det kan lønne seg å sette opp hyppige fysiske møter mellom partnerne i oppstarten av prosjektet. Kjennskap og vennskap genererer arbeidsmotivasjon, og arbeidsprosessen flyter lettere når man er 100 prosent sikker på at alle jobber mot samme mål.