Hopp til hovedinnhold

Øvingsapp i sykepleierutdanningen

Sist oppdatert: 31. mai 2024

Med midler fra Erasmus+ har Universitetet i Stavanger utviklet en app som veileder sykepleierstudenter i praktiske prosedyrer som å sette sprøyter. Målet er å forberede studentene før de skal ut i praksis.

Fem sykepleier står rundt en pasientseng.

Kort om prosjektet

Ansvarlig for prosjektet: Universitetet i Stavanger

Tidsperiode: 2017 - 2020

Fagområde: Sykepleie

Samarbeidspartnere: University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia

Tildelte midler: 3 millioner kroner

DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) er utviklet i samarbeid mellom UiS, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia og med midler fra Erasmus+.

Prosjektet har gjort det mulig for norske, engelske og spanske sykepleierstudenter å benytte appen under opplæring.

Studenter skal beherske prosedyrer som injeksjoner, stell av operasjonssår og måling av blodsukker og blodtrykk. Ved å repetere, og øve på egenhånd kan de perfeksjonere utførelsen av praktiske prosedyrer. Dermed kan appen bidra til økt selvtillit og redusere nervøsiteten før de skal sette kunnskapen ut i praksis.

Mestring via mengdetrening

– Det kreves en betydelig mengde trening for å mestre de praktiske prosedyrene. Ved bruk av appen får studentene tilgang til sjekklister og demonstrasjoner av korrekt utførelse av prosedyrer, og kan dermed øve på egenhånd eller sammen med medstudenter uten tilsyn av faglærere, sier Prosjektleder Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultetet, UiS.

Appen inneholder til sammen ti ulike prosedyrer og inkluderer funksjoner som demonstrasjonsfilmer, utstyrs- og sjekklister. Det inngår også en «stemmeguide» som stegvis forklarer hvordan prosedyren skal gjennomføres. En nærhets-/lyssensor sørger dessuten for at studentene enkelt kan gå videre til neste steg. Uten å måtte berøre skjermen kan studentene dermed være sterile mens de øver på prosedyren.

DIGISM er tilgjengelig på norsk, engelsk og spansk, og er tilpasset de ulike landenes nasjonale sykepleierprosedyrer. Prosjektet blir lansert høsten 2020 og appen vil være gratis tilgjengelig på AppStore og Google Play.

Bakgrunn

Samarbeidspartnerne var kjent for oss, de tre prosjektlederne hadde arbeidet sammen før. Men i dette prosjektet ble også flere nye prosjektdeltagere rekruttert, da det var viktig å få med fagpersoner som er «hands on» på klinisk ferdighetstrening.

UiS ledet selve søknadsprosessen, men søknaden ble utformet i samarbeid med de tre landende. Vi brukte en plattform som ga mulighet for samskriving. Dette var til stor hjelp.

Aktivitetene

  • Utvikling og testing av appen. Dette utviklingsarbeidet besto blant annet av en rekke workhops på tvers av de tre samarbeidslandene.
  • Utvikling av den tekniske løsningen. Hvert semester ble prosjektgruppen samlet, og partnerne rullerte på å være vertskap. Her ble grunnlaget for det faglige innholdet og den tekniske løsningen lagt. Både faglærere, teknologer og studenter fra alle tre land deltok.

Resultatene

  • Studentrepresentanter fra alle tre land har fortløpende testet ut appen og gitt oss gode tilbakemeldinger på nytteverdi og funksjonalitet. De mener dette er et verktøy med stor nytteverdi.
  • I august startet vi med å teste ut appen mer strukturert ved å implementere den i undervisningen av noen utvalgte ferdigheter i sykepleieutdanningen, blant annet intramuskulære injeksjoner. Vi planlegger oppfølging i form av fokusgruppeintervju av studentene som vil gi oss innsikt i hvordan verktøyet erfares til bruk for læring.

Råd til andre

  • For oss har det vært viktig å være en tverrprofesjonell gruppe, slik at alle perspektiver løftes frem. Særlig studentenes stemme har vært viktig.
  • Det pedagogiske verktøyet bør være støttet og godt forankret i den konteksten det er tenkt brukt. At verktøyet er tiltrengt, øker motivasjonen for søknadsskriving og gjennomføring. Da er det viktig å ha med fagfolk som er «hands on» og vet hvor skoen trykker.
  • Søknadsprosessen kan være noe krevende. Da er det viktig å løfte blikket opp fra en konkret idé man har, til å forsøke å beskrive hva dette kan bidra til i en større sammenheng og hvordan det styrker internasjonalt samarbeid og forståelse.
  • Det er viktig å ha en god arbeidsplattform der dokumenter er synlige for alle prosjektmedlemmer. Vi brukte Canvas. Som prosjektleder er det viktig å ha en åpen dialog med samarbeidspartnere og i fellesskap bli enige om frister for progresjon.
  • Vi hadde alltid en sosial samling på kvelden etter møtene i prosjektgruppen. Det å kunne bli litt kjent med hverandre og styrke relasjonen mellom partnerne, har vært viktig i samarbeid og forståelsen av hverandres situasjoner. Disse uformelle samlingene har også resultert i flere nye ideer for videre samarbeid.