Euroguidance fremmer den internasjonale dimensjonen i karriereveiledning

Er du karriereveileder i skole, høyere utdanning eller voksenopplæring og har spørsmål om utdanningsmobilitet? Lurer du på hvordan du som karriereveileder kan samarbeide med andre land for egen kompetanseheving? Da er Euroguidance en ressurs for deg!

  Euroguidance er et europeisk nettverk som jobber for å styrke karriereveilederes kompetanse om verdien av internasjonalisering. Euroguidance er en del av Erasmus +, og skal støtte oppunder mobilitet i Europa. Diku har ansvaret for Euroguidance, og vi formidler informasjon om veiledningssystemer og om livslang veiledning internasjonalt ved å:

  • Spre informasjon om muligheter for utdanningsmobilitet i Europa
  • Arrangerer seminarer og læringsopphold for veiledere om mobilitet
  • Gi informasjon til veiledere i alle deler av utdanningsystemet om hvordan de kan øke sin kompetanse gjennom mobilitet

  Nyhetsbrev

  Euroguidance gir ut et nyhetsbrev om karriereveiledning og mobilitet to ganger i året:

  Neste utgave kommer snart!

  Tidligere utgaver finner du på vår felles Europeiske nettside: www.euroguidance.eu

  Nyttige lenker

  Den viktigste informasjonskilden om hva som skjer på feltet karriereveiledning og utdanningsmobilitet finner du på vår felles europeiske hjemmeside www.euroguidance.eu

  Lenkesamlingen finner dere her. 

   

  Euroguidance er en del av EUs program for utdanning og opplæring.