Hopp til hovudinnhald

Informasjonsmoduler for småskalapartnarskap i Erasmus+

Video

Her finn du informasjon om småskalapartnarskap i Erasmus+.

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

I desse modulene finn du informasjon og rettleiing om småskalapartnarskap og søknadsprosessen. For dei som tidligare har vore involvert i Erasmus+, så svarer desse modulane til informasjon som tidlegare har kome fram i det som heitte informasjons- og søknadswebinar.