eTwinning

eTwinning er et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen. eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land for å utvikle bruk av IKT i læring. 

Logo EU
  Logo eTwinning

   

  eTwinning gir deg som er lærer mulighet til å samarbeide med andre lærere i 44 land i og utenfor Europa. Som medlem får du tilgang til en digital plattform med verktøy for å etablere internasjonale kontakter og for gjennomføring av små og store prosjekter. I tillegg kan du søke om å få delta på nettkurs, konferanser og seminarer. 

   

  Kom i gang med eTwinning

  • Bli inspirert

   Bla gjennom prosjekter og aktiviteter som allerede er lagt inn av andre eTwinnere fra hele Europa. Deretter kan du tilpasse disse og lage ditt eget opplegg.

   Se prosjektpakker

  • Lag en bruker

   Lag din egen bruker på eTwinning.net. Her legger du inn opplysninger om deg og din skole.

   Merk at opprettelsen av en profil er en to-trinns prosess. Etter at du har gjennomført forhåndsregistreringen med navn, land, e-postadresse, brukernavn og passord, vil du motta en e-post som du må  respondere på for å komme videre.

   Start registrering

  • Bli med i nettverket

   eTwinning-fellesskapet engasjerer flere hundre tusen lærere som lærer av hverandre, utveksler praksis og ideer og gjør eTwinning til verdens største lærernettverk. eTwinning Live er fellesskapets hjem. Logg inn med din bruker og bli kjent med andre eTwinnere, utveksle idéer, lære i fellesskap og planlegge fremtidige samarbeidsaktiviteter.

   Logg inn på eTwinning Live

  • Start et prosjekt

   Når du har funnet en samarbeidspartner og dere har bestemt dere for et prosjekt sammen, kan du registrere det på portalen. Da får du tilgang til verktøyene i TwinSpace og til et eTwinning-sertifikatet, som kan skrives ut og henges opp på skolen/barnehagen.

   

  Prosjektpakker

  Ferdige prosjektpakker veileder deg trinn for trinn i hvordan du lager vellykkede eTwinning-prosjekter. Pakkene kan brukes som sammenligningsgrunnlag for lærere som ønsker å gjennomføre lignende prosjekter, eller som verktøy for inspirasjon og nye idéer.

  Se alle prosjektpakker på eTwinning.net

  Hjelp og veiledning

  På eTwinning.net finner du en hjelpeside med vanlige spørsmål og svar. 

  Gå til veiledningssiden

  Læringsopplegg

  Ressurser

  • eTwinning-boken 2020

   Tema for 2020 var klimaendringer og miljøutfordringer. Boken presenterer et utvalg av eTwinning-prosjekter og aktiviteter for alle aldersgrupper, fra barnehagen til ungdomstrinnet og skoler med yrkesfaglige programmer.

   Hvert av prosjektene har gitt elevene bedre forståelse for klimaendringene og hva vi alle kan gjøre for å prøve å motvirke dem. Boken viser hvordan eTwinning og alle lærere og elever som deltar på denne plattformen, kan jobbe med våre dagers utfordringer på en kreativ og fargerik måte. Den viser også hvordan de kan utvikle sin naturvitenskapelige og digitale kompetanse, i tillegg til evnen til å tenke kritisk.

   Last ned Klasserom i aksjon.

  • School Education Gateway

   School Education Gateway er et nettsted for lærere, skoleledere, skoleeiere og andre som interesserer seg for skolepolitikk og -utvikling. Her kan man få informasjon om aktuelle saker, finne relevante kurs eller bruke deres partnersøksverktøy.

   Besøk School Education Gateway

  • iktplan.no

   iktplan.no er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen. Beskrivelsen av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06) er utgangspunktet for strukturen og innholdet i IKT-plan. IKT-plan gir et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisning og til elevers arbeid med fagene.

   Besøk iktplan.no

  • dubestemmer.no

   Du bestemmer er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver.

   Besøk dubestemmer.no

  • delrett.no

   DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Diku og Utdanningsdirektoratet. Veiledningstjenesten skal bidra til lett tilgjengelig og brukerrettet informasjon om opphavsrett.

   Besøk delrett.no

   

  Mer om eTwinning

  eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land. Dette skal bidra til å utvikle bruk av IKT i læring. Fleksible, IKT-baserte aktiviteter kan integreres som en naturlig og varig del av det faglige arbeidet i skolen og barnehagen, og er tilgjengelige for alle lærere hele tiden. eTwinning bidrar også til nettverksbygging og kompetanseutvikling innen IKT for lærere, både gjennom å tilrettelegge for peer-to-peer-læring og gjennom konkrete opplæringstiltak tett knyttet til praksis.

  På en enkel måte kan du bygge pedagogiske partnerskap med skoler i andre europeiske land og bidra til innovative samarbeidsformer, styrke språkopplæringen, spredning av god praksis og bidra til å utvikle læreres kompetanse i pedagogisk og samarbeidsrettet bruk av IKT.

  Mer enn 5300 norske lærere på over 1500 skoler og barnehager er p.t. medlemmer i eTwinning-portalen.

  eTwinning er en del av EUs Program Erasmus+. Diku er utnevnt av Kunnskapsdepartementet som nasjonal støttetjeneste (National Support Service - NSS) for eTwinning. Vår aktivitet har 80% finansiering fra EU-kommisjonen.

  Ambassadører og kontaktpersoner

  Diku er nasjonal støttetjeneste for eTwinning i Norge. Ansvarlig ved Diku er:

  Ambassadørene er erfarne eTwinnere og ressurspersoner som kan kontaktes dersom du trenger hjelp og oppfølging. 

  Skole

  Barnehage