Brexit

Her finner du informasjon om Brexit som er relevant for norsk utdanningssektor. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende etter hvert som det kommer ny informasjon.

  Siste oppdatering: Storbritannias utmeldingsavtale med EU er godkjent av Europaparlamentet. Det betyr at Storbritannia vil delta på vanlig måte i Erasmus+-programmet ut programperioden.  

  Prosjekter med britisk partner som blir godkjent i 2020, vil kunne fullføre samarbeidet ut prosjektperioden. For tiltak innen mobilitet gjelder det samme. Storbritannia deltar på vanlig måte ut kontraktsperioden.

  Erasmus+ avsluttes i 2020. I 2021 starter en ny programperiode. Storbritannias deltakelse i neste programperiode vil være en del av Storbritannias videre forhandlinger med EU. Det er derfor ikke mulig å si noe om mulighetene for samarbeid med Storbritannia i den nye programperioden. 

  Brexit og utdanningssamarbeid med Storbritannia

  Storbritannia er en meget viktig partner for Norge i det internasjonale utdanningssamarbeidet. Høy kvalitet og lav språkbarriere gjør det enkelt og attraktivt for norske utdanningsinstitusjoner å samarbeide med britiske. Samtidig har vi i lys av usikkerheten rundt Brexit kommet med en generell oppfordring til norske utdanningsinstitusjoner om å styrke samarbeidsaktiviteter med andre Erasmus+-land enn Storbritannia. Det innebærer også å legge til rette for å kunne ta imot flere ansatte, lærlinger og studenter som kan tenkes å ville komme til Norge fra andre land gjennom Erasmus+.

  Erasmus+-studenter i Storbritannia

  Storbritannia vil delta i programmet frem til slutten av programperioden. Norske studenter vil kunne reise på utveksling til Storbritannia og britiske studenter til Norge gjennom Erasmus+ til og med studieåret 2020/2021. 

  Studenter som har påbegynt utvekslingsoppholdet før Brexit, kan gjennomføre dette på samme vilkår som før. Les mer her.

  Helgradsstudenter i Storbritannia

  Helgradsstudenter som er i gang med sin utdanning i Storbritannia, vil fortsatt få oppholdstillatelse.

  Den siste informasjonen britene har publisert om å få opphold i Storbritannia, tyder på at situasjonen for fremtidige helgradsstudenter vil bli noe mer komplisert. Det blir en begrensning på tre års opphold. For perioder lenger enn dette må man søke opphold etter immigrasjonsregler som skal gjelde fra 1. januar 2021. Så lenge man får oppholdstillatelse, vil ikke det være noen endringer i rett til støtte fra Lånekassen for norske studenter i Storbritannia.

  Norske helgradsstudenter i Storbritannia betaler allerede fulle studieavgifter, og de økonomiske forholdene ser ikke ut til å endre seg. Rett til utdanningsstøtte fra Lånekassen til utdanning i Storbritannia vil ikke bli endret etter Brexit.

  For utdanninger der det kreves godkjenning eller autorisasjon i Norge for å kunne utøve yrket, er det vedtatt ulike overgangsordninger for godkjenning. 

  Nyttige lenker

  Hvordan kan utdanningsinstitusjonene forberede seg på en Brexit uten avtale (European University Association og Universities UK )

  Spørsmål og svar for studenter, skoleelever og forskere

  Avtale om fortsatt rett til opphold, yrkeskvalifikasjoner m.m.

  ANSAs informasjon til helgradsstudenter i Storbritannia