Ressurser og verktøy

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Voksnes læring
Brexit
Her finner du oppdatert informasjon om Brexit og norsk utdanning
EPALE
EPALE er en plattform der du som jobber med voksnes læring kan bygge nettverk, finne og dele informasjon med fagfeller fra Norge og Europa.
eTwinning
eTwinning er et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen.
Erasmus+ 2021-2027
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Her finner du informasjon om programperioden 2021-2027.
Erasmus+ for ungdom og ungdomsarbeidere
Bufdir er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+ ungdom.
Erasmus+ håndbok for Erasmus+ koordinaorer (2014-2020)
Nyttig informasjon for Erasmus+ koordinatorer, om Erasmus+ programperiode 2014-2020.
Erasmushandbok for Erasmuskoordinatorar (2021 - 2027)
Nyttig informasjon om Erasmus+ på ein stad, retta mot Erasmus+-koordinatorar.
Euroguidance fremmer den internasjonale dimensjonen i karriereveiledning
Euroguidance er en ressurs for deg som jobber som veileder eller med internasjonalisering i utdanning og opplæring.
Europass
Europass hjelper deg å vise frem ferdighetene dine på en enkel måte i Europa.
Eurydice
Eurydice er eit europeisk nettverk av EU-medlemsland, Norge og Island. Nettverket samlar inn og spreier informasjon om utdanning i desse landa.
Koronasituasjonen og Dikus tjenester
Diku har samlet informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker pågående prosjekter som vi finansierer, arrangementer i regi av Diku, søknadsfrister o.l.
Mobility Tool+
Europakommisjonens verktøy for Erasmus+-prosjekter.
Utvekslingshåndboka
Her finner du fremgangsmåter og ulike ressurser som kan hjelpe deg til å oppfylle de nye kravene.
Vis mer