European Language Label

Språkprisen er en oppmuntring til prosjekter som viser nye måter å lære språk på, og som dermed bidrar til å åpne for kommunikasjon og kulturforståelse samt bedre muligheter for utdannelse og arbeid.

Søknadsfrist: Løpende

  Hvem kan nominere?

  Den europeiske språkprisen tildeles en utdanningsinstitusjon som har fullført et Erasmus+-prosjekt med fremragende resultater innen temaet språk og språkopplæring.

  Norske institusjoner melder selv sin interesse for Den europeiske språkprisen. Dette gjør man i sluttrapporten ved å hake av for at man ønsker prisen. HK-dir gjør deretter en vurdering basert på kriteriene som er beskrevet under.

  Prisen er på 50.000 kroner og gjelder alle tiltak innen alle sektorer.

  Europeiske prioriteringer for 2023-2024

  • Supporting newly arrived migrants and displaced children and young people in their language learning needs
  • Professional development of teachers to address inclusion and intercultural dialogue, in particular in relation to the increased linguistic diversity in the classroom
  • Support to projects addressing minorities and regional languages as a means to promote equity, social cohesion and active citizenship
  • Language learning in supporting the personal growth of adult learners

  En utdyping av prioriteringene for European Language Label 2023-2024 (pdf).

  Kriterier ved utvelgelse

  Prosjekter som:

  • er i tråd med europeiske og nasjonale prioriteringer
  • styrker motivasjon for språklæring hos elever og/eller lærere 
  • fremmer kvalitet i språkopplæringen 
  • er kreative og nyskapende 
  • kan inspirere andre i Norge og også har overføringsverdi til andre land og språk 
  • bidrar til sosial inkludering og mangfold 
  • har en klar plan for spredning av resultater

  Mer om European Language Label

  Les mer om European Language Label på Europakommisjonens nettsider.