Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
10.07.2020

Ulikheter gir muligheter!

 • Program: Erasmus+ Strategiske partnerskap
 • Tildelte midler: 312 474, 25 Euro
 • Koordinator for prosjektet: Lycée Jean Moulin, Châteaulin, Frankrike
 • Partnere i prosjektet: Lycée Jean Moulin, Châteaulin (Frankrike), Kyrksæterøra videregående skole (tidligere Hemne vgs) (Norge), Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi, Nazilli (Tyrkia) og Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Paderborn (Tyskland)

Prosjektbeskrivelse

Foto: Faces of Europe

Foto: Faces of Europe

Nye og fremmede land kan virke skremmende i starten. Nettopp derfor ble «Faces of Europe» etablert, for å vise elever og lærer at ulikheter mellom land i Europa ikke er noe å være redd for. Tvert imot er det berikende, sier Louise Rennemo, internasjonal koordinator ved Kyrksærerøra videregående skole (tidligere Hemne vgs). Hun utdyper:

– Vi er ikke så ulike som vi først tror. Faktisk er vi ganske like! Franske, tyske, norske og tyrkiske ungdommer har mye felles uten at de alltid er klar over det. De forskjellene og ulikhetene som finnes kan sees på som en berikelse heller enn en hindring.

Vi ville lære elevene at for å få til en grundig forståelse av andre kulturer, var det først viktig å forstå sin egen kultur. For å oppnå en slik forståelse, jobbet vi sammen på sju forskjellige temaer i løpet av de tre årene. 

I tillegg til at elevgrupper og lærere reiste på besøk til våre partnerskapsland, kunne prosjektet tilby lærerhospitering (jobbskygging) i alle de fire landene. Dessuten ga prosjektet mulighet til individuell elevutveksling for elever som ville ta et 10-måneders opphold i Frankrike og Norge, eller et 2-måneders opphold i Tyskland. 

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Prosjektmøter i samarbeidslandene
 • Reisekostnader til partnerland for elevgrupper og lærere
 • Individuell elevutveksling i 10 måneder
 • Lærerhospitering i 7 dager (jobbskygging)
 • Kostnader rundt utviklingen av nettsiden

Fremgangsmåte

Foto: Faces of Europe

Alle de fire skolene kjente hverandre fra før. Tyrkia, Frankrike og Norge hadde vært samarbeidspartnere i et tidligere Erasmus+-prosjekt, og Tyskland var en eTwinning-kollega av den norske partneren. 

Vi etablerte et nytt eTwinning prosjekt for å starte vårt arbeid. Ut ifra eTwinning prosjektet skrev vi søknaden for dette Erasmus+ prosjektet sammen. Hver skole hadde sitt eget Erasmus+ team og vi kommuniserte ofte via Skype, e-post og FaceTime for å ha en felles diskusjon om søknaden og om veien videre.   

Resultater

I løpet av de tre årene, deltok 327 elever fra de fire landene i prosjektet.

10 lærere deltok i jobbskygging i de fire partnerlandene og utviklet dermed en mye bedre forståelse for andre skolesystemer i Europa. Alle følte at det var utrolig lærerikt og at de hadde utviklet horisontene sine på en måte som ville blitt umulig i den vanlige norske skolehverdagen.   

10 elever fra Norge, Frankrike og Tyskland deltok i individuelle elevutvekslinger, noe som var veldig berikende for hver av dem. De fire norske elevene som gjennomførte et 10-måneds opphold som utvekslingselev på den franske skolen i Bretagne, styrket sine språklige og kulturelle kunnskaper i høyeste grad. De snakket flytende fransk da de kom tilbake. Én av våre elever lagde denne filmen om hennes opplevelser i Frankrike: 

Det er trygt å si at hver eneste deltakende elev, lærer, forelder, foresatt og skoleleder ble berørt av vårt Erasmus+ samarbeid på en veldig positiv og konstruktiv måte. Kulturelle barrierer ble brutt ned, språklig kompetanse ble underbygget og vennskap for livet ble etablert. Vi føler oss heldige alle sammen som fikk delta i dette programmet og vil rekke ut en stor takk til Diku og Erasmus+!

Råd og tips

 • Kommunikasjon er den viktigste delen av et vellykket prosjektarbeid innenfor Erasmus+. Når det gjelder lærerne og koordinatorene, vær sikker på at dere har jevnlige møter for å diskutere aktuelle problemstillinger/tidsfrister/ideer osv. Dette hjelper alle underveis.
 • Kommunikasjon mellom skole og foreldre er også svært viktig. Ved å inkludere foreldre og foresatte tidlig i planleggingsprosessen gjennom foreldremøter og e-poster unngår man fremtidige problemer som kulturelle misforståelser, rollen som vertsfamilie og helseutfordringer.
 • Forbered elevene godt før hver reise ved å diskutere og forklare kulturelle forskjeller, likheter og mulige misforståelser.    
 • Det er lurt å danne et Erasmus+ team på egen skole slik at arbeidet er synlig og tilgjengelig for alle. 
 • Det er nyttig og fornuftig å bruke et eTwinning-prosjekt som et fundament å bygge videre på for Erasmus+ arbeidet.

Hvis dette er ditt første Erasmus+ prosjekt, ikke vær redd!  Hiv deg på! Diku er veldig behjelpelig med råd og veiledning og man kan også søke opp andre skoler som har deltatt for å få gode tips og hjelp, avslutter Louise Rennemo. 

Se også: