Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
05.02.2019

Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler og studenter som medforskere

 • Program: Erasmus+ Strategiske partnerskap
 • Fagområde: Pedagogikk
 • Tildelte midler: 2,8 millioner NOK
 • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Partnere i prosjektet: University of Cumbria i England og VIA University College i Danmark
 • Kontaktpersoner:

  Mette Bunting, dosent ved USN

Prosjektbeskrivelse

Sammen med University of Cumbria i England og VIA University College i Danmark har USN fått 2,8 millioner kroner gjennom Erasmus+ Strategisk partnerskap til utdanningsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE). I Europa er arbeidsledigheten blant unge høy, og prosjektet ønsker å ta for seg dette, og særlig gruppen unge som verken er i utdanning, ansatt eller under opplæring.

– Vi ønsker å styrke studentenes læring i bachelor og masteroppgavene deres gjennom medforskningsrollen de tar sammen med oss for å sikre høyere gjennomføring, sier Bunting.

Hovedmålene til MaCE er:

 • Forbedre kvaliteten av studentens erfaringer med å studere
 • Gjennom utdanningen gjøre de klare for arbeidslivet
 • Gjennom prosjektet modellere sosial inkludering i våre universiteter
 • Spre arbeidsmåten i vårt regionale lokalmiljø

Prosjektet jobber med å nå disse målene ved:

 • Utvikle bachelor og masterutdanningene til å bli forskningsbaserte utdanninger
 • Lage et design der studenter er medforskere i forskeres forskningsprosjekter
 • Utvikle ny kunnskap om skoleavbrudd og NEET- basert på ungdoms beskrivelser
 • Utvikle et innovativ treningsprogram for studentene som vil hjelpe dem i å bedre møte ungdom med skoleavbrudd/NEET når de kommer i arbeid.
 • Introdusere metoden for offentlige institusjoner og ungdominstitusjoner så de bedre kan være rustet i møte med disse gruppene
 • Spre forskningsfunnene gjennom etableringene av en open acess journal og en nettside der resultatene lett kan deles.

Les mer om prosjektet på MaCE sin nettside og Facebook-side

Etablering av prosjektet

Prosjektgruppen fikk hjelp og veiledning til søknaden fra både FoU-avdelingen ved USN og fra Diku.

– Etter at vi fikk midlene, var det mange ting vi var usikre på. Prosjektet var for oss som skulle koordinere vårt første Erasmus+-prosjekt, og derfor ble hjelpen vi fikk fra USNs internasjonale avdeling og Diku veldig viktig, sier Bunting. 

Det er en del grep som må tas først både med hensyn til budsjett, gjennomgang av tildeling med eventuelle endringer og ikke minst kontrakt med partnerne. 

– Det er viktig å etablere prosjektet fra første stund, sikre en felles forståelse og samarbeid, da det er mye som skal gjøres av mange og på kort tid, forteller Bunting. 

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • prosjektaktiviteter og reiser
 • en metodikk som er til hjelp både på skole og universitetsnivå mtp. gjennomføring
 • utvikle en utdanning der studenter er medforskere 

Resultater

 1. et nettbasert kurs, 4x3 timer der de får opplæring i teorien bak frafall, intervjumetoden, forståelse av sosiale forskjeller og samarbeidslæring
 2. et seminar for opplæring av ansatte som skal jobbe med intervjumetodikken
 3. et seminar med opplæring av Bachelor og Masterstudenter i intervjumetodikken, samt refleksjon rundt egen læring.
 4. et design for gjennomføring av studenter som medforsker
 5. et skriveseminar der BA og MA studenter får utviklet sin kompetanse i analysearbeid
 6. en modell som skal hjelpe skoler i å møte utsatt ungdom mht frafall
 7. en modell som skal hjelpe universiteter i å møte utsatt ungdom og førstegangsstudenter for bedre gjennomføring

 

Råd og tips

Dette er Mette Bunting sine tips:

 • Lag et team rundt prosjektet - dette er ikke en enmannsoppgave.
 • Knytt til dere gode folk i administrasjonen: på budsjett, de kan regelverket i Erasmus+ og laging av nettside.
 • Knytt dere opp til en person i Diku - bruk dem, de vil deres beste og du slipper uheldige aha-opplevelser som at det du har gjort ikke kvalifiserer til den støtten du trodde.
 • Lurer du på noe, spør og spør!
 • Avklar stillingsbrøk og bruk av eksterne midler med arbeidsgiver. Få oversikt over partneren også. Midlene dekker ikke alt dere gjør, og der må arbeidsgiver inn – helst før du sender inn en søknad.
 • Bli godt kjent med partnerne, ha det gøy - pass på å ha tid til det sosiale når dere møtes.
 • Tenk på spredning og impact fra dag 1.
 • Dokumenter alt du gjør.