Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
04.03.2019

The pursuit of happiness

  • Program: Erasmus+ Skoleutvekslingspartnerskap
  • Fagområde: Grunnleggende ferdigheter, helse og livsmestring, og digital kompetanse
  • Tildelte midler: 33 072 EUR
  • Koordinator for prosjektet: Kristianslyst skole
  • Partnere i prosjektet: Skoler fra Portugal, Ungarn, Irland og Tyrkia
  • Kontaktpersoner:

    Andreas Lagesen

Prosjektbeskrivelse

“The Pursuit of Happiness” er et av flere internasjonale prosjekter som Kristianslyst skole i Stavanger deltar i. Skolen er opptatt av å legge til rette for elevutveksling for å få innblikk i andre europeiske kulturer og samtidig bli mer kjent med egen kultur. Prosjektene bidrar også til vennskap og samhold over landegrenser.

 

Etablering av prosjektet

Kristianslyst skole har hatt flere prosjekter, både i det tidligere Comenius programmet og i Erasmus+.  Ifølge primusmotor, Andreas Lagesen, er det “vanskelig å slutte med internasjonalt samarbeid når en først er begynt”.

Hva fikk prosjektet støtte til?

I prosjektet “The Pursuit of Happiness” ble det gitt støtte til elev- og ansattutveksling og til prosjektdrift.

Resultater

Prosjektet ønsker at elevene skal trives mer i sin læring for å nå sitt fulle potensiale i fremtiden. Dette ønsker skolene å oppnå gjennom mer varierte tilnærminger til undervisning og læring, særlig gjennom bruk av sport, musikk, kunst og teknologi.  

Råd og tips

Det er lurt om minst et land har deltatt før, det hjelper mye i prosessen fra søknad til gjennomføring. Lag også gode avtaler med skolen tidlig i prosessen og ha jevnlige faste møter med elevene og lærerne involvert.  Kristianlyst hadde også opprettet en egen Erasmus+ klasse som møtes ca en gang i måneden. 

En god måte de skapte synliggjøring av prosjektet på var å ha et "Erasmus+ hjørne" med en utstilling av produkter, bilder og informasjon fra turer. 

Andreas Lagesen sitt beste tips er å bare sette i gang, merverdien er stor både for skolen og elevene.