Erasmus+ (2021-2027) Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt

Tiltaket støtter store, tverrnasjonale og tverrsektorielle prosjekt som jobber med å identifisere, teste, utvikle eller vurdere innovative tilnærminger, som kan ha potensiale til å gjøre europeisk utdanning og opplæring bedre. Grønn og digital omstilling er sentrale prioriteringer i utlysningen.

Søknadsfrist: 15. mars 2022 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Offentlige og private organisasjoner som jobber innen utdanning og opplæring. Partnerskap må gjerne bestå av en blanding av offentlige og private aktører, som har evne til innovasjon og til å bidra til den politiske dagsorden innen sitt felt.  

  Hva kan du søke støtte til?

  Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt skal støtte aktiviteter, enten tverrsektorielle eller innen en sektor, som enten:

  • Fremmer innovasjon gjennom formål, innovative metoder og praksis, og/eller
  • Sikrer overføring av innovasjon (mellom land, sektorer eller målgrupper) og på den måten sikrer at innovative prosjektresultater er bærekraftige på europeisk nivå, og/eller kan overføres til ulike grupper og kontekster.

  Søknaden må dekke minst en av seks prioriteringer, innen tre hovedområder (lots): 

  Lot 1: Tverrfaglige prioriteringer

  1. Støtte digital utdanning som er inkluderende og av høy kvalitet
  2. Støtte tilpassing til det grønne skiftet for utdannings- og opplæringssystem

  Lot 2: Fag- og yrkesopplæring

  1. Støtte Kompetansepakten (Pact for Skills)
  2. Anvendt forskning innen fag- og yrkesopplæring
  3. Grønne ferdigheter i fag- og yrkesopplæringen

  Lot 3: Voksnes læring

  1. Kompetansehevingstiltak: Nye muligheter for voksnes læring (Upskilling pathways)

  Slik søker du

  Erasmus+ Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme Guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Aktuelt om Erasmus+ (2021-2027): Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt