Rapport
Rapport
06.01.2022

Norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i 2021

Erasmus+ tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Denne rapporten omhandler norsk deltakelse i barnehage, skole, videregående skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring. 

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Året 2021 markerer starten på en ny programperiode i Erasmus+, 2021-2027.

    Dette året har også vært preget av koronapandemien med reduksjon og utsettelse av aktiviteter, noe som har påvirket søknadstall for ny periode. Rapporten beskriver derfor erfaringer og aktiviteter fra norsk deltakelse i Erasmus+ i grunnopplæringen i det som kan betegnes som et unntaksår. Samtidig trekker rapporten frem at det i ulike politiske dokumenter er blitt rettet mer oppmerksomhet mot betydningen av internasjonalisering og deltakelse i Erasmus+.

    Regjeringen har utformet en strategi for norsk deltakelse i det nye programmet, og presentasjonen av norske aktørers deltakelse tar utgangspunkt i denne strategiens mål og prioriteringer.

    Rapporten er en del av arbeidet i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse med å kartlegge og analysere norske aktørers deltakelse i, og bruk av Erasmus+-programmet. Det har blitt utarbeidet tilsvarende rapporter for grunnopplæringen i 2019 og 2020 av Direktoratet for kvalitetsutvikling og internasjonalisering av utdanning (Diku).