Rapport
Rapport
21.11.2019

Norges tilslutning til EUs utdanningsprogram 2021-2027 Et kunnskapsgrunnlag

Gjennom Erasmus+ har nesten 4500 prosjekter med norsk deltagelse blitt innvilget. Norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt er tildelt mer enn 5 milliarder kroner.

Utgiver: Diku

  Innledning

  Regjeringen har store ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Kunnskap er nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv og til å møte utfordringene samfunnet vårt står overfor. Gjennom å satse på kunnskap ruster vi oss for fremtiden, og vi kan skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Høy kvalitet i utdanning og forskning er derfor viktig for et velfungerende arbeids- og næringsliv og for en fortsatt stabil utvikling av det norske velferdssamfunnet.

  Kunnskapsdepartementet (KD) har et mål om at alle skal delta i arbeids- og samfunnsliv og ha den kompetansen som de selv og samfunnet trenger, samtidig som samfunnet skal ha tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet. Internasjonalt samarbeid bidrar til å utvikle kvaliteten gjennom hele utdanningsløpet. Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020, er verdens største utdanningsprogram. Programmet omtales som en suksesshistorie. EUs borgere har rangert programmet som det tredje viktigste EU har oppnådd, etter fred i Europa og det indre markedet (1).

  Det har vært stor grad av sammenfall mellom målene for norsk utdanningspolitikk og målene for Erasmus+. EUs overordnede tiårsstrategi, Europa 2020 for smart, bærekraftig og inkluderende vekst, peker på utdanning og opplæring som ett av flere svar på noen av Europas hovedutfordringer. Programmet har bidratt til å håndtere sosioøkonomiske endringer og til å støtte implementeringen av den europeiske politiske agenda for vekst, arbeidsplasser, likhet og sosial inkludering. Gjennom at norske utdanningsinstitusjoner tar i bruk mulighetene som ligger i programmet, vil de dermed kunne bidra positivt til at vi samlet sett når målene som er satt for norsk kunnskapssektor.

  Gjennom Erasmus+ har nesten 4500 prosjekter med norsk deltagelse blitt innvilget. Norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt er tildelt mer enn 5 milliarder kroner(2). Erasmus+ berører imidlertid ikke bare institusjoner og organisasjoner, men også enkeltmennesker. Da programmet feiret sine første 30 år i 2017, hadde 9 millioner elever, lærlinger, studenter, ungdomsarbeidere og lærere fått stipend fra Erasmus+ eller et av forgjengerprogrammene. 83.000 av disse var norske.

  Erasmus+ nærmer seg slutten av programperioden, og EU er i ferd med å utarbeide et nytt europeisk utdanningsprogram for perioden 2021-2027. Norge vil få mulighet til å slutte seg til det nye programmet gjennom EØS-avtalen. Norge har deltatt i Erasmus+ siden oppstarten i 2014. Erasmus+ følger en rekke av EU-program for utdanning og opplæring, hvor Norge har deltatt siden 1992.
  Som en del av arbeidet med norsk tilslutning til det nye programmet har KD bedt Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) om å utarbeide et kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten svarer på dette oppdraget, og tar sikte på å sette deltagelse i Erasmus+ inn i en norsk utdanningspolitisk sammenheng. Den vil også dokumentere resultater og utbytte fra deltagelse i inneværende prosjektperiode, samt vurdere hvilke forventninger man kan ha til norsk deltakelse, og hvordan vi best kan lykkes i neste programperiode.

  1. Standard Eurobarometer 89, Spring 2018.
  2. Det eksakte tallet er 544.029.822 euro. Tallet inkluderer ungdom og idrett, siden utdanningssektoren også deltar i disse sektorene. Fjerner vi ungdom og idrett blir tallet 3141 prosjekter og summen 491.549.293 euro.

  Summary

  Norway has participated in European educational cooperation for more than 25 years and participates in the Erasmus+ programme on equal terms as EU Member States through the EEA Agreement. The programme supports mobility of students, pupils, trainees and staff at all levels of the education system. Furthermore, it supports cooperation projects for the development of education in Norway and Europe, and it is a central tool for the development of Norwegian and European policy in the field of education and training. The programme is widely supported and valued by Norwegian stakeholders.

  The Ministry of Education and Research has set ambitious targets for Norwegian participation in the programme. The report shows that these targets have largely been met already, and all quantitative targets will most likely be met by 2020. Erasmus+ Mobility contributes both to skills and personal development of individuals. At institutional level, participation in the programme contributes to the quality development of education, as well as establishing networks and contacts with strong partners both within and outside Europe, including networks with public and private enterprises. Through their participation in Erasmus+, Norwegian institutions and organisations have contributed to the development of education and training policies both at national and European levels. Almost 4500 cooperation projects involving Norwegian partners have been granted, and in total these projects have been awarded more than 500 000 000 euros, distributed among all partners.

  The current programme period of the Erasmus+ programme is coming to a close, and the EU is currently developing a new programme for education and training for 2021-2027. This report is part of the preparation for Norwegian participation in the new programme and is authored by the Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education – Diku, at the request of the Norwegian Ministry of Education and Research.

  The report explores the impact of participation in Erasmus+ in Norway and the programme’s contribution to national policies in the field of education and training. Furthermore, the report presents the framework of the future programme, as well as the expected benefits of Norwegian participation. It is important that Norwegian stakeholders utilise the possibilities provided by a larger and more comprehensive programme. In the report Diku recommends various measures to ensure continued good Norwegian participation both in terms of quality and quantity.

  The societal impact of Erasmus+ in Norway is wide-ranging, and the aims and objectives of the programme are very much in line with Norwegian education and training policy and priorities. The programme has supported cross-country political cooperation and dialogue. It has strengthened the quality of Norwegian education at all levels, as well as contributed to regional development. Erasmus+ has improved Norway’s competitiveness and capacity for innovation and the ability to adapt to socio-economic changes.

  The new programme, Erasmus 2021-2027, will provide extensive possibilities for further strengthening the quality of Norwegian education and training, while at the same time providing even more opportunities for individual pupils, trainees, students and staff. The proposal for the new programme is very much in line with Norwegian interests and priorities. It will provide a platform for further developing Norwegian and European education policies in cooperation with European partners. Furthermore, the programme will be more flexible and user-friendly, which will make it easier for new organisations to take part in international cooperation.

  The future programme will continue to be a central tool for reaching Norwegian goals within the education and training field, concerning internationalisation and student mobility, employability and relevance, digitalisation, lifelong learning and continuous education. Participation in actions supporting the European Education Area is highly relevant, including the new European Universities Initiative.

  In the future programme, good participation, both in qualitative and quantitative terms, will require broad national support and a strengthened effort in certain fields. In the report, Diku proposes various measures to support Norwegian stakeholders to make even better use of the possibilities in the programme. If Norway were not to take part in the programme, the country would become excluded from a key European instrument for cooperation. Diku predicts that Norway would become largely isolated from important arenas for cooperation in education. Norway would no longer be able to take part in policy dialogue and development at European level. For individuals the opportunities for mobility would be severely limited.

  Continued participation in the European programme for education and training is widely supported by the education and training sector in Norway. The programme will provide excellent possibilities for strengthening of the quality of education and training, while also providing more opportunities for individuals. The next generation of the programme will provide Norway with a platform for further developing its national policies in education and training, as well as contributing to the European policy development in cooperation with other countries in Europe. By making good use of the opportunities provided by the programme, Norway would be better equipped to meet future challenges.