Rapport
Rapport
30.04.2020

Dikus rapportserie 2/2020 Erasmus+ i norsk høyere utdanning

Rapporten gir en samlet oversikt over den norske universitets- og høgskolesektorens deltakelse i Erasmus+-programmet og viser bredden i aktiviteter, tematikker og prosjekter institusjonene. Rapporten presenterer også hovedtrekkene i forslagene til den nye programperioden for Erasmus+ 2021-2027 og hvilke muligheter det innebærer for de ulike institusjonene,  men med forbehold for situasjonen knyttet til korona-pandemien.

Utgiver: Diku