Rapport
Rapport
21.06.2019

Dikus rapportserie 07/2019 Europeisk mobilitet i fag- og yrkesopplæringen - erfaringer og utbytte

Gjennom Erasmus+ kan både elever og ansatte i fag- og yrkesopplæring søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. For å få mer kunnskap om bruk av mobilitet har Ideas2evidence, på vegne av Diku, gjennomført en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet.

Utgiver: Diku

    EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+, tilbyr støtte til mobilitet og internasjonalt prosjektsamarbeid som skal bidra til økt kvalitet i utdanningen.

    Innen fag- og yrkesopplæring kan både elever og ansatte søke om utenlandsopphold, og interessen har økt jevnlig siden 2014. Denne rapporten er en kvalitativ undersøkelse av åtte videregående skoler som har en del erfaring med dette arbeidet. Rapporten viser at skolene har litt forskjellig tilnærming til bruk av mobilitet, samtidig er det likheter når det gjelder motivasjon og utbytte og faktorer som har betydning for arbeidet. Generelt trekker lærerne frem betydningen av mobilitet for elevene, særlig knyttet til personlig utvikling. Hvordan det internasjonale arbeidet er forankret i ledelsen, har betydning for hvordan erfaringer og resultater fra prosjektene brukes i skolene på bredere basis.

    Rapporten viser også at det har vært en gradvis økning i antall søkte mobiliteter i løpet av prosjektperioden, noe som betyr at det er økende interesse for tiltaket.

    Rapporten inngår som en del av Dikus arbeid med å kartlegge og analysere norske utdanningsinstitusjoners deltagelse i Erasmus+.