Arbeidsnotat
Arbeidsnotat
08.07.2019

Dikus notatserie 2/2019 Strategier for internasjonalisering ved norske universiteter og høgskoler

Siden Kvalitetsreformen i høyere utdanning ble innført i 2003, har det vært forventet at norske universiteter og høgskoler skal arbeide strategisk for internasjonalisering. Dette notatet gir en sammenfattet presentasjon av gjeldende internasjonale strategier i sektoren. Det er basert på en nærlesning av strategidokumentene til 22 institusjoner og intervjuer med et utvalg internasjonalt ansvarlige.

Utgiver: Diku