Rapport
Rapport
04.06.2009

Ansattmobilitet i Erasmus-programmet

Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse av hvem som har deltatt, hvorfor de har deltatt, hvilke aktiviteter de har hatt, og hva de har fått ut av opphold gjennom stipend fra Erasmus ansattmobilitet. Tiltaket er rettet mot både vitenskapelig og teknisk administrativt personale innen høyere utdanning. 

Utgiver: Diku (SIU)