Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
10.06.2020

Øvingsapp i sykepleierutdanningen

  • Program: Erasmus+ Strategiske partnerskap
  • Fagområde: Strategiske partnerskap innen høyere utdanning (KA203)
  • Tildelte midler: 3 millioner kroner
  • Koordinator for prosjektet: Universitetet i Stavanger (UiS)
  • Partnere i prosjektet: UiS, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia

Prosjektbeskrivelse

DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) er utviklet i samarbeid mellom UiS, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia og med midler fra Erasmus + Strategiske partnerskap.

Prosjektet har gjort det mulig for norske, engelske og spanske sykepleierstudenter å benytte appen under opplæring.

Studenter skal beherske prosedyrer som injeksjoner, stell av operasjonssår og måling av blodsukker og blodtrykk. Ved å repetere, og øve på egenhånd kan de perfeksjonere utførelsen av praktiske prosedyrer. Dermed kan appen bidra til økt selvtillit og redusere nervøsiteten før de skal sette kunnskapen ut i praksis.

Mestring via mengdetrening

– Det kreves en betydelig mengde trening for å mestre de praktiske prosedyrene. Ved bruk av appen får studentene tilgang til sjekklister og demonstrasjoner av korrekt utførelse av prosedyrer, og kan dermed øve på egenhånd eller sammen med medstudenter uten tilsyn av faglærere, sier Prosjektleder Kristin Hjorthaug Urstad, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultetet, UiS.

Appen inneholder til sammen ti ulike prosedyrer og inkluderer funksjoner som demonstrasjonsfilmer, utstyrs- og sjekklister. Det inngår også en «stemmeguide» som stegvis forklarer hvordan prosedyren skal gjennomføres. En nærhets-/lyssensor sørger dessuten for at studentene enkelt kan gå videre til neste steg. Uten å måtte berøre skjermen kan studentene dermed være sterile mens de øver på prosedyren.

DIGISM er tilgjengelig på norsk, engelsk og spansk, og er tilpasset de ulike landenes nasjonale sykepleierprosedyrer. Prosjektet blir lansert høsten 2020 og appen vil være gratis tilgjengelig på AppStore og Google Play.

 

Hva fikk prosjektet støtte til?

Diku støtter kostander til utvikling og testing av appen. Dette utviklingsarbeidet besto blant annet av en rekke workhops på tvers av de tre samarbeidslandene.

I tillegg støttet Diku samlinger og selve kostanden rundt utvikling av den tekniske løsningen. Hvert semester ble prosjektgruppen samlet, og partnerne rullerte på å være vertskap. Her ble grunnlaget for det faglige innholdet og den tekniske løsningen lagt. Både faglærere, teknologer og studenter fra alle tre land deltok her.

Fremgangsmåte

Diku har gjennom hele prosessen vært en viktig støttespiller, både når det gjelder budsjett og organisering. De har hele tiden vært på tilbudssiden om det var noe vi trengte råd om. 

Samarbeidspartnerne var kjent for oss, de tre prosjektlederne hadde arbeidet sammen før. Men i dette prosjektet ble også flere nye prosjektdeltagere rekruttert, da det var viktig å få med fagpersoner som har «hands on» på klinisk ferdighetstrening.  

UiS ledet selve søknadsprosessen, men søknaden ble utformet i samarbeid med de tre landende. Vi brukte en plattform som ga mulighet for samskriving. Dette var til stor hjelp. 

Resultater

  • Studentrepresentanter fra alle tre land har fortløpende testet ut appen og gitt oss gode tilbakemeldinger på nytteverdi og funksjonalitet. De mener dette er et verktøy med stor nytteverdi.
  • I august startet vi med å teste ut appen mer strukturert ved å implementere den  i undervisningen av noen utvalgte ferdigheter i sykepleieutdanningen blant annet intramuskulære injeksjoner.  Vi planlegger oppfølging i form av  fokusgruppeintervju av studentene  som vil gi oss innsikt i hvordan verktøyet erfares til bruk for læring.

Råd og tips

For oss har det vært viktig å være en tverrprofesjonell gruppe, slik at alle perspektiver løftes frem. Særlig studentenes stemme har vært viktig.

Det pedagogiske verktøyet bør være støttet og godt forankret i den konteksten det er tenkt brukt. At verktøyet er tiltrengt, øker motivasjonen for søknadskriving og gjennomføring.  Da er det viktig å ha med fagfolk som har «hands on» og vet hvor skoen trykker.

Søknadsprosessen kan være noe krevende. Da er det viktig å løfte blikket opp fra en konkret idé man har, til å forsøke å beskrive hva dette kan bidra til i en større sammenheng og hvordan det styrker internasjonalt samarbeid og forståelse. 

Det er viktig å ha en god arbeidsplattform der dokumenter er synlige for alle prosjektmedlemmer. Vi brukte Canvas. Som prosjektleder er det viktig å ha en åpen dialog med samarbeidspartnere og i fellesskap bli enige om frister for progresjon. 

Vi hadde alltid en sosial samling på kvelden etter møtene i prosjektgruppen. Det å kunne bli litt kjent med hverandre og styrke relasjonen mellom partnerne, har vært viktig i samarbeid og forståelsen av hverandres situasjoner. I disse uformelle samlingene har også resultert i flere nye ideer for videre samarbeid.

 

Les mer om prosjektet her: