Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidsprosjekt idrett

Erasmus+ Idrett gir støtte til internasjonale idrettsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og motvirke vold og diskriminering.

Søknadsfrist: 22. mars 2023 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige og private organisasjoner kan søke, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker.

  Hva kan du søke støtte til?

  Samarbeidspartnerskap
  • Støtte til internasjonale samarbeidspartnerskap innen utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis innenfor idrett og fysisk aktivitet. 
  • Et samarbeidspartnerskap må minimum adressere enten en av de generelle Erasmus+ prioriteringene eller en av de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Idrett. Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon. 
  • Prosjektvarighet 12 - 36 måneder. 
  • Antall deltakere: Minimum 3 organisasjoner fra 3 ulike Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. 
  • Tildelingsbeløp: 120 000 EUR, 250 000 EUR eller 400 000 EUR
  Småskalapartnerskap 
  • Støtte til internasjonale småskalapartnerskap med mål om å utvikle og styrke nettverk, øke kapasiteten til å operere på et internasjonalt nivå, samt utveksling av god praksis knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Småskalapartnerskap retter seg spesielt mot grasrotorganisasjoner og det anbefales å inkludere minst ett lokalt eller regionalt idrettslag. 
  • Et småskalapartnerskap må minimum adressere enten en av de generelle Erasmus+ prioriteringene eller en av de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Idrett. Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon. 
  • Prosjektvarighet 6 - 24 måneder. 
  • Antall deltakere: Minimum 2 organisasjoner fra 2 ulike Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.
  • Tildelingsbeløp: 30 000 EUR eller 60 000 EUR

  Slik søker du

  Erasmus+ Idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Kontakt

  Ta gjerne kontakt for mer informasjon og veiledning: 

  Nadia Lerøy Brahimi

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Opptak av informasjonswebinar 19. januar 2023: 

   

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer