Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
18.03.2019

Studentaktiv læring om europeisk integrasjon

  • Program: Erasmus+ (2021-2027) Jean Monnet
  • Fagområde: Europastudier
  • Tildelte midler: 26 460 euro
  • Koordinator for prosjektet: NTNU
  • Kontaktpersoner:

    Lise Rye

Prosjektbeskrivelse

Jean Monnet-modulen «Differentiated Integration: The Norwegian Case in Perspective” er et flaggskip i NTNUs masterprogram i Europastudier. Emnet gir praksisnær læring samtidig som det bygger bro mellom akademia, praksisfeltet og innbyggerne. 

Professor Lise Rye (NTNU) presenterer Jean Monnet-modulen under Erasmusseminaret 2018

I dag er europeisk integrasjon mye mer enn et spørsmål om medlemskap i EU eller ei. Land i og utenfor unionen er knyttet til EU i ulik grad og på ulikt vis. Det er dette som kalles differensiert integrasjon, og som Norges EØS-tilknytning er et av mange eksempel på. Jean Monnet-modulen gir kunnskap om og kritiske perspektiv på ulike former for europeisk integrasjon – på hva den omfatter, hvordan den fungerer, og hvordan den påvirker samfunn og demokrati. 


Modulen legger stor vekt på studentaktiv læring. Målet er å gi studentene oppdatert kunnskap om et aktuelt felt, gjennom arbeid med praksisnære oppgaver og interaksjon med verden utenfor auditoriene. Studentene deltar i Skype-møter med studenter i land i og utenfor EU, de produserer filmer til kursets egen YouTube-kanal, de skriver posisjonsnotat, de forsker og de deltar i debatter. For å nevne noe. Prosjektet bidrar til å gi studenter, praksisfeltet og befolkningen for øvrig kunnskap om det stadig mer mangfoldige forholdet mellom EU og tredjeland. 
 

Klikk her for å lese mer om prosjektet

Etablering av prosjektet

Diku spilte en rolle i etableringen av prosjektet først gjennom å informere om Jean Monnet-ordningen og de mulighetene denne gir, og deretter gjennom å lese og kommentere søknaden. 

I tillegg fikk prosjektet innvilget prosjektetableringsstøtte fra Diku.

Hva fikk prosjektet støtte til?

Jean Monnet-modulen er en fornying av en eksisterende modul i mastergraden. Støtten gikk til å videreutvikle modulen med nye lærings- og vurderingsformer.  

Resultater

– Takket være Erasmus+-midlene kan vi gi studentene et bedre studietilbud enn det de ellers ville ha fått. Jean Monnet-tildelingen gir nye muligheter til å utvikle studentaktiv undervisning og samarbeid med andre miljø, både i og utenfor akademia, forklarer Rye.

Dette er et eksempel på en av YouTube-videoene som blir laget av studentene. Klikk her for å se flere 

Råd og tips

Lise Rye har følgende råd til de som ønsker å søke midler gjennom Erasmus+ Jean Monnet:

  • Finn noen å jobbe sammen med. Det gir mer kompetanse i teamet og noen å dele arbeidet med. 
  • Det er mye god hjelp å få. Gå på informasjonsmøtene om Erasmus+, og takk ja til lesehjelp fra de som har mer erfaring med denne typen søknader enn det du selv har. 
  • Sjekk oversikten over de som har fått tilslag før. Den er tilgjengelig på nett. Ta kontakt med noen du kjenner, og spør om du kan få lese søknadene deres.