Hopp til hovedinnhold

Bærekraft i Erasmus+

Kampen mot klima- og miljøendringer er en av de overordnede prioriteringene som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027.

Sist oppdatert : 22. januar 2024

Erasmus+ er et sentralt verktøy i EU for å bygge kunnskap, ferdigheter, holdninger og handlingskompetanse knyttet til klimaendringer, tap av biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling

Internasjonalt samarbeid er essensielt for å adressere globale utfordringer, hvor Erasmus+-prosjekt kan bidra til verdifull kunnskap utover ens egne lokale kontekst.

Alle prosjekt i Erasmus+ oppfordres til å velge lavutslippsreiser og ta miljøansvarlige valg i all prosjektvirksomhet, inkludert spredning og utvikling av informasjon og kunnskap om klima- og miljøspørsmål.

Målet er at deltakerne i programmet skal bli endringsaktører i å fremme bærekraftig utvikling.

Muligheter til å adressere klima- og miljøendringer i Erasmus+

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold oppfordres til å være en del av all prosjektaktivitet - selv i prosjekter der grønne verdier ikke er et hovedtema. Prosjekter som har dette som hovedtematikk og/eller som evner å vise til et «grønt» prosjektdesign som har tatt høyde for klima, miljø og bærekraft skal ses på som særlig relevante og prioriteres i evalueringsprosessen.

Det finnes flere muligheter for å inkludere tematikken på tvers av tiltak og sektorer:

Grønn reise

Erasmus+ tilbyr tilleggsstøtte for elever, studenter, ansatte og øvrige prosjektdeltakere velger grønne reiser. Grønne reiser tar ofte lenger tid og prosjektene kan derfor søke om ekstra støtte til slike reiser. Reising blir regnet som «grønn» når hoveddelen av reisens distanse blir gjennomført med transportmiddel som slipper ut lave mengder med klimagasser og annen forurensning, for eksempel tog, buss og samkjøring. Norges beliggenhet gjør det utfordrende å reise grønt til resten av Europa. Det finnes likevel alternativer, og det lønner seg å finne ut av utslippene for ulike reisemåter.

Bærekraftige prosjektdesign

 1. Velg mer miljøvennlige reisemåter.
 2. Ta miljøvennlige valg under utenlandsopphold og ved arrangementer, for eksempel når det gjelder lokal transport, forbruk, servering og valg av opphold.
 3. Bruk digitale virkemidler og møteplasser når det er mulig.
 4. Velg grønne verdier som tema for prosjektet ditt.
 5. Diskuter miljøansvar i ulike sammenhenger og hvilken miljøkostnad prosjektet vil ha.
 6. Husk å dele dine erfaringer og beste praksis!

Bærekraft som tema i prosjekt

Prosjekter i partnerskap for samarbeid kan adressere prioriteringer knyttet til bærekraft, klima- og miljøendringer. Noen temaer for prosjekter som fremmer miljøansvar kan for eksempel være:

 • Metoder for å forstå og håndtere klima- og miljøspørsmål
 • Utvikling av planer for bærekraftig utvikling
 • Kunst som støtte for miljøopplæring
 • Utvikling av en kultur for miljømessig ansvarlig virksomhet
 • Kunnskap og kompetanse om bærekraftig landbruk og bevaring av naturressurser
 • Opprettelse av tematiske nettverk og partnerskap med miljøtema
 • Støtte for miljømessig ansvarlige forbruksvaner (for eksempel avfall- og energiredusering, lavutslippsreiser og sirkulær økonomi)

La deg inspirere av hvordan andre har jobbet med bærekraft

Nyttige verktøy og plattformer