Hopp til hovedinnhold

Ny app skal gi bedre sykepleiere

Kan en nyutviklet app bidra til å gjøre dagens sykepleierstudenter til morgendagens super-sykepleiere?

Sist oppdatert : 13. november 2023

Sammen med et engelsk og et spansk universitet har Universitetet i Stavanger (UiS) fått tre millioner kroner fra EU sitt program for utdanning, Erasmus+, for å utvikle en app som er skreddersydd for sykepleiestudenter.

Kristin Hjorthaug Urstad er førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, og leder for dette europeiske prosjektet om sykepleieutdanning. Hun mener at appen svarer på mange behov.

Tryggere i praksis

– Sykepleierstudenter synes det er ganske vanskelig med praktiske prosedyrer, som å sette sprøyter og legge ned sonder. Gjør du feil, kan det bli ganske alvorlig. Vi ønsket en måte å støtte dem på, derfor utviklet vi denne appen, sier hun.

Poenget er studentene kan øve selvstendig eller sammen med hverandre, og få mengdetrening i disse prosedyrene.

– Slik skal de bli tryggere når de kommer ut i praksis hvor de møter ekte pasienter og ekte følelser og smerte, og hvor de likevel skal utføre prosedyrene helt korrekt, sier Hjorthaug Urstad.

Det finnes mange apper der ute, så hva gjør akkurat denne appen så unik? Kristin Hjorthaug Urstad peker på at den er så lett tilgjengelig, det er bare å laste den ned: ingen innlogging, ingen kostnader. Og den går rett på sak.

– Først er det en film som demonstrerer prosedyren. Så kommer en fane med sjekkliste, deretter utstyrsliste. Så kommer en stemme som guider deg gjennom prosedyren, slik at studenten får øve praktisk, forklarer hun.

Teori ut i hendene

Rune Grønås er student i sykepleie ved Universitetet i Stavanger. Han har brukt appen i et par år allerede.

– Jeg har brukt appen til å øve mye på egenhånd, og har hatt stort utbytte. For meg handler appen om å få teorien ut i hendene, og om å få den mengdetreningen som vi trenger, sier han.

Unik bruk av teknologi

To miljøer ved UiS står sentralt i utviklingen av appen. Det ene miljøet er det helsefaglige, ledet av Kristin Hjorthaug Urstad, og hvor man har vært opptatt av selve innholdet, altså hva studentene skal lære, og hvordan.

Det andre miljøet handler om teknisk utvikling og konkrete, tekniske løsninger. Atle Løkken er leder for UiS sin avdeling for utvikling av digitale læringsressurser (NETTOP).

– Dette er mainstream-teknologi, så det unike her er hva vi bruker teknologien til. Det unike er metodikken, at våre in-house utviklere samarbeider så tett med faglærere som kjenner de praktiske behovene. Der oppstår de gode løsningene, sier Løkken.

Fra høsten 2022 tilbyr UiS sykepleierutdanning også som desentralisert heltidsstudium over tre år, finansiert av HK-dir. Der er appen en løsning, påpeker Atle Løkken.

Både han og Kristin Hjorthaug Urstad ser for seg at appen kan utvikles videre på mange ulike måter, og spres til andre sykepleierutdanninger både i Norge og i andre land – og kanskje også til andre fagområder etter hvert.

Bruker Erasmus+ målrettet

Appen er utviklet med støtte fra Erasmus+, EUs program for utdanning. Atle Løkkens avdeling har jobbet internasjonalt i mange år – og har vært med i flere prosjekter i regi av Erasmus+.

– Vi er kjempeglade i Erasmus+. Vår avdeling er ikke fullfinansiert, så vi er avhengige av å ha eksterne prosjektmidler. Vi bruker Erasmus+ aktivt som rammeverk for å utvikle nye metodikker, nye løsninger, nye teknologier, forklarer han.

– Alle vet at Erasmus+ ikke fullfinansierer slike prosjekter. Men om du har et uttalt behov som på helsefag i dette tilfellet, så stiller vi oss spørsmålet: Er det noen som er villige til å betale for å få dekket dette behovet? Erasmus+ er veldig ofte egnet til å finansiere slike innovasjonsprosjekter innenfor utdanning, sier Atle Løkken.

– Så plukker vi med oss kunnskap på veien fra våre samarbeidspartnere i Europa, det er veldig gode miljøer som vi har samarbeidet med i mange år, legger han til.

Nyttig app for alle

Også Kristin Hjorthaug Urstad legger vekt på merverdien av å jobbe på europeisk nivå, med støtte fra Erasmus+.

– Vi løfter blikket, ser faget vårt i en større kontekst, og lærer om ulike måter å undervise og veilede på. Selv har jeg lært masse og har i tillegg fått venner for livet.

Kan appen være nyttig også for oss som ikke er eller skal bli sykepleiere?

– Ja, absolutt. Du kan lære om pustehjelp, akutt hjerte- og lungeredning, adrenalinsprøyter. Den kan bli brukt av mannen i gata, men de kompliserte prosedyrene er nok forbeholdt profesjonelle, sier Kristin Hjorthaug Urstad.

Fakta

  • Appen er utviklet gjennom prosjektet DIGISIM (Development and implementation of a digital Skills Simulation App for European Nursing Education) i samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia.
  • Prosjektet har hatt økonomisk støtte fra Erasmus+ Strategiske partnerskap.
  • Appen finnes i dag på tre språk: engelsk, spansk og norsk.