Informasjonswebinar: Erasmus+ idrett

Dette digitale informasjonsmøtet ble arrangert 19. januar 2023. Det handler om muligheter i Erasmus+ for tiltakene innen idrett. Se videoopptak fra webinaret nedenfor.

Se videoopptak fra webinaret

 

I dette webinaret får du informasjon om tiltakene: 

 • Mobilitet for ansatte og frivillige i idrettssektoren  
 • Småskalapartnerskap 
 • Samarbeidspartnerskap 
 • Europeiske idrettsarrangement 
 • Kapasitetsbyggingsprosjekter  

og hvilke muligheter som finnes i søknadsåret 2023 for idrettssektoren.  

 

Mobilitet for ansatte og frivillige i idrettssektoren  

Erasmus+ idrettsmobilitet støtter faglig utvikling av trenere og ansatte i breddeidretten. Både lønnede og frivillige kan få støtte. Man kan få støtte til individuelt mobilitetsopphold for å dra på jobbskygging eller treneroppdrag i utlandet. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor idrett. Mobilitet skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonenes premisser. 

Småskalapartnerskap  

Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektene varer 6-24 måneder, krever kun to samarbeidspartnere og har enklere administrative retningslinjer. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor idrett.  Småskalapartnerskap skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonenes premisser. 

Samarbeidspartnerskap 

Det er mulig for alle organisasjoner å danne små, mellomstore og store partnerskap. Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen vil fortsatt være å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging. Sammenliknet med småskala partnerskap, er samarbeidspartnerskapene større og vil ha et økt fokus på mål- og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling. 

Delta også på søkerwebinar for Erasmus+ idrett. Tidspunkt blir publisert i etterkant av informasjonswebinaret.  

 

Webinaret blir tatt opp. 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at HK-dir skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Dette er valgene du har som deltaker:  

 • Du kan skru av lyd og video  
 • Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym  
 • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post   
 • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger 

Hva skjer med opptaket?  

 • Video og lyd blir en del av opptaket  
 • Chat blir ikke en del av opptaket  
 • Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret  
 • Opptaket blir lagret og delt via www.hkdir.no og slettes etter 12 måneder  
 • HK-dir sin kommunikasjonsansvarlig har tilgang til opptaket 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 19. jan. 2023 14:00
Til: 19. jan. 2023 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
nadia.brahimi@hkdir.no